Djurliv, Ekosystem

På denna sida kan du läsa material med etiketterna Djurliv och Ekosystem. Klicka här för att återgå till huvudsidan för länkskafferiet.

 


Mink farms a continuing Covid risk to humans and wildlife, warn EU experts

Health experts call for regular testing of staff and animals after coronavirus found at 400 breeding units across Europe.

Artikel från The Guardian, 18 februari 2021

Läs mer: https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/18/mink-farms-a-continuing-covid-risk-to-humans-and-wildlife-warn-eu-experts

Rapport från Världshälsoorganisationen (WHO):

New assessment shows high risk of introduction and spread from fur farming of the virus that causes COVID-19


Gone fishing: the fight to save one of the world’s most elusive wild cats

With webbed feet and a tail for a rudder, Asia’s fishing cats face shrinking habitats. But conservation efforts in West Bengal are helping it swim against the tide.

Artikel från The Guardian, 17 februari 2021

Läs mer: https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/17/the-fight-to-save-worlds-elusive-fishing-cats-india-aoe

The Fishing Cat Project (TFCP)

Vetenskaplig studie:

Rare species of small cats inadequately protected, Uppsala Universitet, publicerad i ScienceDaily


Bali’s thieving monkeys can spot high-value items to ransom

Study finds macaques go for tourists’ electronics and wallets over empty bags and then maximise their profit.

Artikel från The Guardian, 14 januari 2021

Läs mer: https://www.theguardian.com/science/2021/jan/14/balis-thieving-monkeys-seek-bigger-ransoms-for-high-value-swag-study

Vetenskaplig studie:

Acquisition of object-robbing and object/food-bartering behaviours: a culturally maintained token economy in free-ranging long-tailed macaques, Philosophical Transactions of the Royal Society


Utan mikroorganismer inga ekotjänster

Arkéer och bakterier finns överallt. Deras liv är en förutsättning för våra. Dna från mer än 52 000 mikroorganismer ska hjälpa forskare förstå hur människor påverkar mikrolivet på jorden.

Artikel från Forskning.se / SLU, 7 december 2020

Läs mer: https://www.forskning.se/2020/12/07/utan-mikroorganismer-inga-ekotjanster/

Vetenskaplig studie:

A genomic catalog of Earth’s microbiomes. Nature Biotechnology, Nayfach, S., Roux, S., Seshadri, R. et al.


Blue whale sightings off South Georgia raise hopes of recovery

After single sighting in 20 years of surveys, new expedition and analysis bring 58.

Artikel från The Guardian, 19 november 2020

Läs mer: https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/19/blue-whale-sightings-off-south-georgia-raise-hopes-of-recovery

Vetenskaplig studie:

South Georgia blue whales five decades after the end of whaling, Endangered Species Research


Dna avslöjar osynliga svampars existens

Hur upptäcker man nya livsformer som inte går att se? Genom att söka efter dna i jordprover har forskare hittat två hittills okända svamparter som är osynliga för ögat. Svamparna är vanligt förekommande och tros fylla en viktig funktion i ekosystemet.

Artikel från Forskning.se / Uppsala universitet, 3 november 2020

Läs mer: https://www.forskning.se/2020/11/03/dna-avslojar-osynliga-svampars-existens/

Vetenskaplig studie:

Naming the untouchable – environmental sequences and niche partitioning as taxonomical evidence in fungi, IMA fungus.


Rovdjuren dör ut först, när lämpliga livsmiljöer försvinner

När växter och djur förlorar lämpliga livsmiljöer är det rovdjuren högst upp i näringskedjan som dör ut först. Det visar forskare vid Linköpings universitet som har simulerat vad som händer i ekosystem när olika arters livsmiljöer försvinner. Fynden kan stärka insatserna för att bevara biologisk mångfald.

Artikel från Forskning.se / Linköpings universitet, 28 oktober 2020

Läs mer: https://www.forskning.se/2020/10/28/rovdjuren-dor-ut-forst-nar-lampliga-livsmiljoer-forsvinner/

Vetenskaplig studie:

A Bayesian network approach to trophic metacommunities shows habitat loss accelerates top species extinctions, (Johanna Häussler, György Barabás och Anna Eklöf, 2020), Ecology Letters


The lynx effect: Iberian cat claws its way back from brink of extinction

A 20-year project to reintroduce the species across the peninsula has seen their numbers rise to 855.

Artikel från The Guardian, 25 oktober 2020

Läs mer: https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/25/the-lynx-effect-iberian-cat-claws-its-way-back-from-brink-of-extinction

Om projektet:

The LIFE lynx Project


Fifth of countries at risk of ecosystem collapse, analysis finds

One-fifth of the world’s countries are at risk of their ecosystems collapsing because of the destruction of wildlife and their habitats, according to an analysis by the insurance firm Swiss Re.

Artikel från The Guardian, 12 oktober 2020

Läs mer: https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/12/fifth-of-nations-at-risk-of-ecosystem-collapse-analysis-finds

Rapporten i sin helhet:

”Biodiversity and Ecosystem Services: A business case for re/insurance” (English version)


Furry engineers: sea otters in California’s estuaries surprise scientists

It is not just at sea that North America’s smallest marine mammals with a huge appetite are benefitting the ecosystem.

Artikel från The Guardian, 14 augusti 2020

Läs mer: https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/14/natures-furry-engineers-sea-otters-in-california-estuaries-surprise-scientists-aoe

Vetenskapliga studier:

Recovery of a top predator mediates negative eutrophic effects on seagrass, PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)

Predators help protect carbon stocks in blue carbon ecosystems, Nature Climate Change


Why some animals are more important to ecosystems than others

Keystone species, scientists have discovered, play a critical role in conservation efforts. Here’s why.

Artikel från National Geographic, 19 maj 2020

Läs mer: https://www.nationalgeographic.com/animals/reference/keystone-species/


Is över huvudet gör öringar trygga

Ett tak över huvudet i form av ett istäcke påverkar öringars beteende. De blir mer aktiva och mindre stressade visar forskning vid Karlstads universitet. Klimatförändringarna som leder till mildare vintrar medför dock ändrade livsvillkor för fisken och kan på sikt bli ett problem för deras överlevnad.

Artikel från Forskning.se / Karlstads universitet, 26 februari 2016

Läs mer: https://www.forskning.se/2016/02/26/istacke-over-huvudet-gor-oringar-trygg/