Hjälp till under Biosfärdagen i Sorsele lördag 19 november

Biosfärdag i Sorsele lördag 19 nov 2016

Naturskyddsföreningen ska medverka vid en informationsdag om biosfärområdet Vindelälven.
Då behöver vi hjälp av någon medlem som kan dela ut SNF-material, assistera vår föreläsare, hjälpa till med fika mm.

Ta chansen att få mer kontakt med Naturskyddsföreningen och få massor med intressant information om den stora biosfärsatsningen längs hela Vindelälven.
Mer info om tider denna dag kommer snart.

Kontaktpersoner

Staffan Landström tel: 073-401 04 72 — mejl: stala.ibacken@gmail.com
Torgny Forsgren  tel: 073-020 91 13 — mejl: torgny.forsgren@gmail.com