Kalendarium 2017/2018

Detta kalendarium ger information om kommande utbildningar, workshops och möten arrangerade av Naturskyddsföreningens länsförbund i Västerbotten, och sträcker sig fram till efter länsstämman 2018.

Kalendariets innehåll bygger på de konkreta önskemål om stöd som länsförbundet via kansliet inhämtat från länets kretsar genom enkätundersökningar och kretskonferenser under de senaste åren. Det är också dessa uttryckta behov av stöd som legat till grund för länsförbundets långsiktiga mål och gällande verksamhetsplan. Där det finns en eller flera siffror inom parentes hänvisar detta till relaterade punkter i verksamhetsplanen (VP).

Aktiviteterna är till största delen inriktade på utveckling av kretsarnas verksamhet och riktar sig därför främst till kretsarnas styrelser.

OBS. Nya datum och ytterligare punkter kan tillkomma. Information om uppdateringar publiceras löpande på denna sida.


3 september 2017. Upptakt Handla Miljövänligt-nätverket i Västerbotten (VP: 8, 12)

Delta vid upptaktsträffen 3 september i Umeå med Liv Södahl från riks samt arbeta med Jonna Lidström för att stärka och utveckla nätverket i länet (inkl. mötesforum). Engagera lokalt inför Handla Miljövänligt kampanjen v 40.

7 november 2017. Rutger och manual för att välkomna nya medlemmar (VP: 3, 7)

Webbseminarium Skype ca 1,5 – 2 tim. kl 18.30. Genomgång av användarmanualen till Rutger samt att tillsammans med kretsarna ta fram en vägledning för att kontakta och välkomna nya medlemmar.

21 november 2017. Regional workshop om Riks förslag till nya VRL

Webbaserad VRL-remissträff på Skype 1,5 tim. kl 18.30-20.00. Riksföreningen arrangerar med Johanna Sandahl och Johan Andersson från riksstyrelsen och Lisa Silver från rikskansliet. Presentation av dokumentet med möjlighet att ställa frågor samt ges en genomgång av det digitala remissverktyget.

25 november 2017: Styrelseutbildning del 1 (VP: 1, 2)

Ansia, Lycksele. Tillsammans med verksamhetskonsult Kristina Keyzer från kansli Mälardalen erbjuda 1:a delen av en styrelseutbildning. En heldag för kretsstyrelser och valberedningar: ”Den berikande kretsen!”. Fokus på folkrörelsen, kretsstyrelsens roll i relation till medlemmarna och vad som motiverar ideellt engagemang. Erfarenhetsutbyten, samtal och övningar.

26 november 2017: Kretskonferens (VP: 11, 13, 15, 16)

Ansia, Lycksele. Vi bjuder in någon från Riksföreningen att delta. Tema för dagen: ”Intern samverkan” – Hur kan vi bli bättre på att ta hjälp av varandra och jobba tillsammans med andra kretsar i länet. Hur kan vi skapa en närmare kontakt mellan kretsar och länsförbund. Presentationer av kretsarnas verksamhet och workshop med fokus på kommunikation och stärkt intern samverkan.

23 januari 2018. Facebook, WordPress-hemsida, aktivitetskalendern (VP: 3, 4, 10)

Webbutbildning Skype 2 tim. kl 18.30-20.30.

20 februari 2018. Uppdragsmetoden och ideella drivkrafter (VP: 2, 5, 10)

Webbseminarium Skype ca 1,5 – 2 tim. kl 18.30. Uppföljning efter seminariet: Att tillsammans med kretsarna ta fram en vägledning för annonsering av uppdrag och ge direkt stöd och hjälp till kretsarna att utforma och marknadsföra deras uppdrag.

Mars/april 2018. Skogsnätverksträff i Västerbotten (VP 8, 12 och enligt projektplan Kraftsamling för de sista naturskogarna)

Anordna en fysisk nätverksträff med möjlighet att delta på distans. Viktigt för att fånga upp alla i länet som deltagit i Kraftsamlingsprojektet och för att bygga upp nätverk i länet.

7 april 2018. Länsstämma i Skellefteå med temadag om ungas engagemang
.

7-8 april 2018. Styrelseutbildning del 2 (VP: 1, 2)

Tillsammans med verksamhetskonsult Kristina Keyzer erbjuda den 2:a delen av en styrelseutbildning. Målgrupp är kretsstyrelser inklusive nyvalda efter kretsarnas årsmöten våren 2018: ”Styrelsestart”. Fokus på bl.a. föreningskunskap (Naturskyddsföreningens organisation), personlig utveckling och ledarskap samt hur vi utifrån en grupp skapar effektiva team. Även verksamhetsutveckling och planering utifrån kretsstyrelsens perspektiv – skillnader mellan strategiskt, taktiskt och operativt arbete.