Naturskyddsföreningen Västerbotten gruvpolicy: ingen prospektering eller brytning i skyddade områden!

I helgen höll Naturskyddsföreningen Västerbotten länsstämma i Munkviken, Lövånger. Efter årsmötet och val av ny styrelse ägnades resten av helgen åt att diskutera gruvproblematiken och hur föreningen ska arbeta för att skydda vår natur från de miljöskador på mark, luft och vatten som gruvbrytningen orsakar. Under helgen beslutade Naturskyddsföreningen Västerbotten om ett antal ställningstagande i […]

Läs mer

Klimatet är ”på allas läppar”

Är det så? – Nej inte alls. Media rapporterar från IPCCs 3 rapporter och det finns just nu massor av komplex information. Men väldigt, väldigt många i vår vardag bryr sig föga eller blundar hårt. Däremot vore det ju fantastiskt om det var så att alla brydde sig, om alla praktiskt värnade klimatet. Utanför våra […]

Läs mer

Namninsamling för ett kärnkraftsfritt Bottenviken

Den 17 mars startade nätverket en stor namninsamling riktad till finsk regering och riksdag inför behandlingen av Fennovoimas ansökan om komplettering av 2010 års principbeslut om att tillåta ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki. Namninsamlingen kommer också att användas för att påverka svenska politiker. Det finns inga geografiska begränsningar för att skriva på – skriv ut […]

Läs mer

Välkommen till Västerbottens Länsstämma 3-4 maj!

Här kommer program för länsstämman i Munkviken, Lövånger. Det är en lägergård i fin naturmiljö vid havet. Vi träffas till lunch på lördag och avslutar med lunch på söndag. Anmäl dig senast 22 april ! Anmälan och frågor  skickas till: Staffan Landström Mail-adr.: stala.ibacken (at) gmail.com Tel. 0914- 800 956 Temat för mötet är Miljöproblem […]

Läs mer

Klimatet är tyvärr delvis globalt!

31.3 presenterade FNs klimatpanel IPCC klimatläget och effekter för hela jorden, se denna artikel och den grafiska sammanställningen i papperstidningen. http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/delar-av-jorden-obeboelig-vid-fyra-graders-okning/ Hos oss i norra Sverige antas förändringar i växt- och djurliv bli de mest påtagliga effekterna. – Hur? – Ja det får vi först se när det har hänt. Troligen annorlunda fördelning av regn […]

Läs mer