Viltvård: Hur många vargar får det finnas i länet?

Viltförvaltningsdelegationen har i sommar diskuterat hur många vargar det ska finnas i Västerbotten och länsstyrelsens förslag är en miniminivå på noll vargar. Naturskyddsföreningens Krister Persson menar att det rimmar illa med tagna riksdagsbeslut och begär ett förtydligande i en skrivelse till länsstyrelsen: Landshövding Magdalena Andersson Länsstyrelsens Naturvårdsenhet: Naturvårdschef Björn Jonsson Rovdjursansvarig Michael Schneider Vid Viltförvaltningsdelegationens (VFD) […]

Läs mer