Varmt välkommen till Naturskyddsföreningen i Västerbotten

Vind-Gruv2013-042-575x383

Rapport från vindkraft- och gruvhelg i Falköping

I mitten av september höll Naturskyddsföreningen ett seminarium om vindkraft och gruvor i Falköping.

I och med mötet bildades två grupper för vindkraft- respektive gruvfrågor. Vill du veta mer så finns material från helgen på Naturkontakt för vindkraft- och gruvdagen. Vad gäller gruvor så är Olov Holmstrands dragning om lagstiftning och miljöpåverkan en bra ingång och Jens Rydells presentation om hur fladdermöss påverkas av vindkraft är en ögonöppnare. Vill du engagera dig i de här frågorna så kontakta Nils Viklund på mejl eller mobil 0727 43 22 55.