Kontakt
Länsförbundet

Naturskyddsföreningen i Västerbottens Län
c/o Sture Gustafsson
Storgatan 55 E
919 31 Åsele

E-post: vasterbotten@naturskyddsforeningen.se

Länsförbundets styrelse
Namn Uppdrag Kontaktperson för Telefon
Mats Djupsjöbacka Ordförande 070-226 67 16
Josefine Persson Vice ordf. 070-355 97 57
Sture Gustafsson Sekreterare Skogsfrågor fr allmänheten, kretsar 070-220 46 41
Peter Lugnegård Ledamot Mineralfrågor 070-537 70 68
Torgny Forsgren Ledamot Miljögifter, Energifrågor 073-020 91 13
Marie Persson Ledamot Mineralfrågor, Rönnbäck 070-369 92 83
Anställda Västerbotten
 Natalie Toft Verksamhetsutvecklare  Föreningsutveckling  076-143 95 44
Valberedning Västerbotten
Ann-Louise Hansson Sammankallande 076-786 01 17
Kristin Allebrink Ledamot 070-554 01 38
Ingegerd Saarinen Ledamot 070-524 49 79

Letar du efter de dokument som brukade finnas här? De ligger nu under Vad vi gör  ̶  Verksamhetsplan.