Kontakt
Länsförbundet

Naturskyddsföreningen i Västerbottens Län
c/o Sture Gustafsson
Storgatan 55 E
919 31 Åsele

Länsförbundets styrelse
Namn Uppdrag Kontaktperson för Telefon
Vakant Ordförande
Mats Djupsjöbacka Vice ordf. Skogsfrågor myndigheter 070-226 67 16
Sture Gustafsson Sekreterare Skogsfrågor fr allmänheten, kretsar 070-220 46 41
Peter Lugnegård Ledamot Mineralfrågor 070-537 70 68
Josefine Persson Ledamot 070-355 97 57
Torgny Forsgren Ledamot Miljögifter, Energifrågor 073-020 91 13
Marie Persson Ledamot Mineralfrågor, Rönnbäck 070-369 92 83
Anställda Västerbotten
 Vakant Konsulent  Föreningsutveckling
Valberedning Västerbotten
Ann-Louise Hansson Sammankallande 076-786 01 17
Kristin Allebrink Ledamot 070-554 01 38
Ingegerd Saarinen Ledamot 070-524 49 79

Letar du efter de dokument som brukade finnas här? De ligger nu under Vad vi gör  ̶  Verksamhetsplan.