Kontakt

 Länsförbundet

Naturskyddsföreningen i Västerbottens Län
c/o Sture Gustafsson
Storgatan 55 E
919 31 Åsele

E-post: vasterbotten@naturskyddsforeningen.se

Västerbottens regionala kansli

C/o Studiefrämjandet
Ekonomstråket 6
907 30 Umeå

E-post kansli.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se

Sommar 2020: Regionkansliet är stängt för semester v 25-32


Länsförbundets styrelse

 

Ordförande
Presskontakt och vattenfrågor

E-post  Tel. 070-666 77 57

Journalist och dokumentärfilmare med inriktning på natur och miljö som försöker bidra till ett narrativ som inspirerar till aktion och förändring. Anser att naturskyddsfrågor inte är ett särintresse utan borde stå högst upp på dagordningen för alla som önskar se människans fortsatta överlevnad på jorden. Brinner särskilt för rewilding-frågor och våra älvar – naturens blodomlopp. Bor med hjärtat mot kulturlandskapet och med skogen i ryggen på en lid i Stensvedjan, Skellefteå, men trivs som bäst i ett tält på ett fjärran berg eller vid en outbyggd älv.

 

Vice ordförande
Biologisk mångfald och klimat, konsumtionsfrågor
E-post  Tel. 070-355 97 57

Har en kandidatexamen i biologi och är legitimerad lärare i matematik och biologi. Jobbar nu som Matte och NO lärare på en högstadieskola i Umeå. Älskar att vara i naturen och ha nya upplevelser. Vill kunna kombinera detta med en hållbar livsstil. Varit med i Naturskyddsföreningen i 5-6 år och är för närvarande vice ordförande sedan ca 4 år tillbaka.

 

 

 

Kassör
Skogsfrågor, hållbar energi, representant i Vindelälvens biosfärsområdes styrelse
E-post  Tel. 073-811 00 78

Pluggar skogligt och har ett stort intresse för sådant som berör vår natur. Är mycket intresserad av konflikthantering och fördelningen mellan olika intressenters nyttjande av naturresurser. Är medlem i föreningen sedan flera år och sitter mitt andra år i länsförbundets styrelse, som kassör/ekonomiansvarig. Jag vandrar gärna i skog och fjällmark, vilket är perfekt eftersom ett av mina andra intressen är att plocka bär!

 

 

Sekreterare
Skogsfrågor, fågelskydd, inventering
E-post  Tel. 070-220 46 41

 

 

 

 

 

Ledamot
Klimatfrågor, omställning, mobilisering
E-post  Tel. 070-537 70 68

Är miljöengagerad sen 40 år, har jobbat länge med sådant och har suttit länge i både Skelleftekretsens och länsförbundets styrelse, har i min krets ansvarat för klimatfrågor sen de blev aktuella. Ansvarar i styrelsen för klimatfrågor och omställning, med tonvikt på samarbetet i länet. Jag seglar gärna.

 

 

Ledamot
Biologisk mångfald, stora rovdjur, jaktfrågor, ledamot i viltförvaltningsdelegationen
E-post  Tel. 070-643 88 69

Planeten och allas vår gemensamma framtid är hotad. Orsaken är främst att vi snart är 8 miljarder människor och inget kan längre fortgå som tidigare. Positivt är att FN genom konventionen om Biologisk mångfald stakat ut en ny riktning. Inom EU har intentionerna omsatts i lagstiftning genom Art och Habitatdirektivet samt Fågeldirektivet, dessa direktiv står över nationell lagstiftning. Negativt är att myndigheter och andra aktörer inte godvilligt anpassar sig till detta. Naturskyddsföreningen har här en stor uppgift genom att förbättra Sveriges efterlevnad av naturvårdslagstiftningen. Själv arbetar jag med dessa frågor i Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation som representant för Naturvårdsintresset.

 

Ledamot
Biologisk mångfald, konsumtion och omställning
E-post

Är medlem i Naturskyddsföreningen sedan flera år. Jag vet inte när mitt engagemang för miljöfrågor föddes men det är något som jag brinner för. Det jag tycker är mest intressant, och tror är nyckeln till stor del, är beteende och värderingar. Varför agerar vi som vi gör och vad är det som påverkar och styr oss? Det jag vill arbeta för i styrelsen är att Naturskyddsföreningen ska fortsätta att vara en aktör med hög kompetens och trovärdighet och som sätter miljö och natur främst.

 

 

Ledamot
Jordbruksfrågor, lokalproducerat, omställningsfrågor
E-post

 

 

 

 

 

 


Anställda Västerbotten

 

Verksamhetsutvecklare
Regionalt kansli

E-post  Tel. 076-143 95 44

 

 

 

 

 


Valberedning Västerbotten

 

Ledamot
E-post  Tel. 070-524 49 79

 

 

 

 

 

 

Ledamot
E-post  Tel. 073-664 50 37

 

 

 

 

 

 

Ledamot
E-post  Tel. 076-135 39 30

 

 

 

 

 

 


Letar du efter de föreningsdokument som brukade finnas här? De finns nu på den här sidan.