Kontakt

 Länsförbundet

Naturskyddsföreningen i Västerbottens Län
c/o Sture Gustafsson
Storgatan 55 E
919 31 Åsele

E-post till länsförbundet

Västerbottens regionala kansli

C/o Studiefrämjandet
Ekonomstråket 6
907 30 Umeå

E-post till regionkansliet


Länsförbundets styrelse

 

Ordförande, vakant

[Ordförande, vakant]

Valberedningen söker en ordförande till styrelsen.
Här kan du läsa uppdragsbeskrivningen

 

 

 

 

 

 

 

Sture Gustafsson

Sture Gustafsson | Sekreterare
Skogsfrågor, fågelskydd, inventering
E-post  Tel. 070-220 46 41

 

 

 

 

 

 

 

Erika Lyrén

Erika Lyrén | Kassör

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Persson

Krister Persson | Ledamot
Biologisk mångfald, stora rovdjur, jaktfrågor, ledamot i viltförvaltningsdelegationen
E-post  Tel. 070-643 88 69

Planeten och allas vår gemensamma framtid är hotad. Orsaken är främst att vi snart är 8 miljarder människor och inget kan längre fortgå som tidigare. Positivt är att FN genom konventionen om Biologisk mångfald stakat ut en ny riktning. Inom EU har intentionerna omsatts i lagstiftning genom Art och Habitatdirektivet samt Fågeldirektivet, dessa direktiv står över nationell lagstiftning. Negativt är att myndigheter och andra aktörer inte godvilligt anpassar sig till detta. Naturskyddsföreningen har här en stor uppgift genom att förbättra Sveriges efterlevnad av naturvårdslagstiftningen. Själv arbetar jag med dessa frågor i Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation som representant för Naturvårdsintresset.

 

 

Maria Astrid

Maria Astrid | Ledamot
Skogsfrågor, hållbar energi, representant i Vindelälvens biosfärsområdes styrelse
E-post  Tel. 073-811 00 78

Pluggar skogligt och har ett stort intresse för sådant som berör vår natur. Är mycket intresserad av konflikthantering och fördelningen mellan olika intressenters nyttjande av naturresurser. Är medlem i föreningen sedan flera år och sitter mitt andra år i länsförbundets styrelse, som kassör/ekonomiansvarig. Jag vandrar gärna i skog och fjällmark, vilket är perfekt eftersom ett av mina andra intressen är att plocka bär!

 

 

 

 

Maria Mårtensson

Maria Mårtensson | Ledamot
Biologisk mångfald, samhällsomställning, jordbruksfrågor
E-post

Nybliven Västerbottning som lämnade storstan för skogen och tystnaden. För mig är natur- och hållbarhetsfrågor inte bara ett intresse utan en livsstil. Det är frågor som berör alla, vare sig man vill eller inte, och som påverkar vår gemensamma framtid. Till vardags jobbar jag med strategisk hållbarhet och förändringsledning. Mitt hjärta klappar extra för frågor som berör biologisk mångfald, samhällsomställning, hållbara matsystem, och att värna om det lokala.

 

 

 

 

Liv Oscarsson

Liv Oscarsson | Ledamot
E-post

Ordförande i Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd. Mest fokuserad på påverkansarbete gentemot makthavare. Har varit aktiv i miljöfrågor i hela sitt vuxna liv.

 

 

 

 

Elisabeth Holmström

Elisabeth Holmström | Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Forsberg

Björn Forsberg | Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Zellman

Hanna Zellman | Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anställda Västerbotten

 

Natalie Toft | Verksamhetsutvecklare (tjänstledig)
Regionalt kansli

E-post

 

 

 

 

Emily Brennan | Verksamhetsutvecklare (vik)
Regionalt kansli

E-post  Tel. 076-143 95 44

 

 

 

 

 

 


Valberedning Västerbotten

 

Peter Lugnegård

Peter Lugnegård | Ledamot
E-post  Tel. 070-537 70 68

 

 

 

 

 

 

Frauke Molander

Frauke Molander | Ledamot
E-post  Tel. 073-664 50 37

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi söker ytterligare en eller två personer till valberedningen.
Här kan du läsa uppdragsbeskrivningen

 


Letar du efter de föreningsdokument som brukade finnas här? De finns nu på den här sidan.