Mål, verksamhetsplan och stadgar

Här hittar du mål, verksamhetsplan, stadgar samt andra föreningsdokument

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västerbotten (pdf)

Mål och verksamhetsplan

På länsstämman 2017 fastställdes långsiktiga mål 2017-2020 för länsförbundet. Målen har tagits fram genom ett förankringsarbete med kretsarna som omfattat enkätundersökningar och kretskonferenser för att klargöra behov och önskemål inom kretsverksamheten i länet.

Mål för Naturskyddsföreningen i Västerbotten 2017-2020

Verksamhetsplan 2018 (pdf)

Verksamhetsplan 2017 (pdf)

Protokoll från länsstämmor

Protokoll från länsstämman 2017 (pdf)

Protokoll från länsstämman 2016 (pdf)

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelse för 2016

Övrigt

Reseräkning (pdf)