Föreningsdokument

Här hittar du länsförbundets mål, aktuella verksamhetsplan, stadgar m.m.

 

Stadgar

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västerbotten

Långsiktiga mål

På länsstämman 2017 fastställdes långsiktiga mål 2017-2020 för länsförbundet. Målen har tagits fram genom ett förankringsarbete med kretsarna som omfattat enkätundersökningar och kretskonferenser för att klargöra behov och önskemål inom kretsverksamheten i länet.

Mål för Naturskyddsföreningen i Västerbotten 2017-2020

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2017

Protokoll från länsstämmor

Protokoll från länsstämman 2021

Protokoll från länsstämman 2020

Protokoll från länsstämman 2019

Protokoll från länsstämman 2018

Protokoll från länsstämman 2017

Protokoll från länsstämman 2016

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsberättelse för 2019

Verksamhetsberättelse för 2018

Verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelse för 2016

Övriga dokument

Reseräkning (pdf)