Föreningsdokument

Här hittar du länsförbundets mål, aktuella verksamhetsplan, stadgar m.m.

Stadgar

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västerbotten

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsberättelse för 2019

Verksamhetsberättelse för 2018

Verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelse för 2016

Protokoll från länsstämmor

Protokoll från länsstämman 2023

Protokoll från länsstämman 2022

Protokoll från länsstämman 2021

Protokoll från länsstämman 2020

Protokoll från länsstämman 2019

Protokoll från länsstämman 2018

Protokoll från länsstämman 2017

Protokoll från länsstämman 2016

Långsiktiga mål (ej längre aktuellt)

På länsstämman 2017 fastställdes långsiktiga mål 2017-2020 för länsförbundet. Målen har tagits fram genom ett förankringsarbete med kretsarna som omfattat enkätundersökningar och kretskonferenser för att klargöra behov och önskemål inom kretsverksamheten i länet.

Mål för Naturskyddsföreningen i Västerbotten 2017-2020

Övriga dokument

Policydokument – Naturskyddsföreningens officiella ståndpunkter inom klimat, miljögifter, jordbruk, skog, hav, jakt och viltförvaltning, mineraler och globalt arbete och ett hållbart samhälle.

Reseräkning mall – för medlemmar att söka reseersättning från länsförbundet efter arrangemang/aktiviteter.