Skydda Skogen: Gör Rönnbäck till ett naturreservat!

Rönnbäck

Idag lämnar föreningen Skydda skogen över ett naturreservatsförslag till länsstyrelsen Västerbotten. Vi hoppas att regeringens beslut att skydda Ojnareskogen på Gotland som Natura 2000-område ska inspirera till att skydda Västerbottens egen pärla Rönnbäcksnäset. Också här borde fantastiska naturvärden med allt vad det innebär prioriteras framför de kortsiktiga arbetstillfällen gruvindustrin lockar med. I veckan beslutade regeringen […]

Läs mer

Biosfärsområde Vindelälven

Hela Vindelälvsdalen från fjäll till kust är på väg att bli ett nytt biosfärområde. Det innebär att skapa ekologiskt och socialt hållbar utveckling i detta stora område. Det finns tre ”grundstenar” för ett biosfärområde: Bevara landskap, ekosystem, arter och biologisk mångfald. Främja samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt hållbar. Stödja projekt, utbildning, forskning och miljöövervakning. […]

Läs mer