Projekt: Klimatanalys Norr

Klimatomställningens

konflikter kartläggs

Följ Klimatanalys Norrs rapportering här! 

Projektet Klimatanalys Norr ska kartlägga målkonflikterna på vägen mot en sant grön klimatomställning. Skogsbruk, vindkraftsanläggningar och gruvor krockar med renskötsel och andra intressen och värden. 

– Det blir trångt i glesbygden, säger Peter Lugnegård, ordförande för projektets styrgrupp. 

Ramvillkor för att klimatomställningen ska bli genuint hållbar, är till exempel tillgången på energi och naturresurser och hur mycket som kan avsättas av dessa utan att andra miljömål och viktiga värden drabbas. Klimatanalys Norr är en stor projektsatsning som pågår fram till början av 2024. Det är ett samarbete mellan länsförbund och kretsar i Norrbotten och Västerbotten med stöd av Naturskyddsföreningens riksförening. Målkonflikterna och villkoren för klimatomställningen är svåra frågor som vi måste tala om, som politiker duckar för och få har helheltssyn över. 

Projektet Klimatanalys Norr ställer frågorna och ska söka svaren tillsammans med Naturskyddsföreningens medlemmar med stöd av experter, konsulter och myndigheter. Syftet med projektet är att ge föreningens medlemmar en kunskapsbas som gör det lättare att agera lokalt och anta en hållning i klimatomställningen, i sitt engagemang och utåt i samhället. 

Resultaten ska redovisas på kartor som visar brännpunkterna för målkonflikterna samt i andra presentationer.  

Några av frågorna är: 

  • Kommer elen att räcka?
  • Vilka etableringar prioriteras av staten?
  • Kan ett hållbart skogsbruk, vindkraft och rennäring samsas?