Ny föreningskonsulent i Västerbotten

Rivstart. Något annat kan man inte kalla det. Knappt två veckor har gått sedan jag blev anställd på Naturskyddsföreningen i Västerbotten och jag har på den tiden hunnit med ett studiebesök på Framtidsveckan i Norrbotten, Naturskyddsföreningens rikskonferens i Åre, träffat ansvariga för vandringsleder i Skellefteå, och kanske framförallt fått fortbilda mig i webbpubliceringsverktyg och medlemsregister. […]

Läs mer

Missbruk av folkets skog

Sveaskog är landets största skogsägare och förvaltar närmare 15 procent av landets produktiva skogsmark. Sveaskog har ansvar för vår gemensamma livsmiljö i skogen, områden som inte bara tillhör oss, utan även kommande generationer. Ägarna, det svenska folket, har rätt att kräva en god förvaltning som undviker att skada naturvärden, rennäring, friluftsliv och naturturism. Idag finns […]

Läs mer

Nyhetsbrev Kärnkraftsfritt Bottenviken 24 maj

Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken Lyckad Vårträff i Umeå Tack alla som planerade, medverkade och deltog och tillsammans gjorde att Vårträffen blev lyckad. Det blev ett viktigt möte för den fortsatta kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. Läs mer i minnesanteckningarna som bifogas. Läget i Pyhäjoki är mycket allvarligt Fortfarande saknas bygglov och ansökan […]

Läs mer

Varning för stenmurklor!

De som gillar murklor plockar dem nu. Men den som äter råa stenmurklor eller sådana som inte torkats eller kokats av, insjuknar vanligen efter 5 timmar med mag–tarmbesvär. Intag av svampen kan också ge symtom från nervsystemet i form av yrsel, matthet, svettningar, dubbelseende och kramper. Giftig Stenmurklan innehåller giftet gyromitrin, som kan orsaka akut […]

Läs mer