Kom till Skellefteå 15-17 maj!

Som en del av Sveriges ordförandeskap i EU har EUs skogsdirektörer möte i Skellefteå 15-17 maj. Naturskyddsföreningen i Skellefteå och Norrbotten kommer tillsammans med andra miljöorganisationer och samiska representanter finnas på plats. Med en rad olika programpunkter, kommer vi att belysa det svenska skogsbruket och den svenska politiska oviljan att ställa om. Vi kräver att […]

Läs mer

Nej till gruva i Fäboliden

Planerna på en gruva i Fäboliden i Lycksele kommun är nu stoppade. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i mitten av mars att man inte beviljar prövningstillstånd till företaget Dragon Mining. (Källa: svt.se/nyheter/sapmi/) Naturskyddsföreningen i Lycksele har varit tveksamma till gruvetableringen och har under flera år bevakat ärendet. De menar bland annat att en gruva i Fäboliden hade medfört stora konsekvenser […]

Läs mer

Havsgruva utanför Bjuröklubb?

Vi som bor i Västerbotten lever vid ett känsligt innanhav – Bottenviken. Kunskapen om våra bottnar i Bottenviken är nog rätt dålig. Speciellt hur olika miljöstörningar påverkar den biologiska mångfalden. Bolaget Scandinavian Ocean Minerals bedömer verksamheten som betydande miljöpåverkan och har därför valt att genomföra undersökningen på en begränsad yta. Men man kan inte i […]

Läs mer

Kanske blir det ingen kärnkraft vid Bottenviken?

Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina kan komma att omkullkasta de finsk-ryska planerna på kärnkraft vid Bottenvikens östra strand. Kort sammanfattning: Kärnkraftsbolaget Fennovoima erhöll s.k. ”kompletterande principbeslut” från finska riksdagen år 2014 vilket möjliggjorde att de kunde påbörja de initiala investeringarna på Hanhikiviudde. Den vackra landhöjningsudden, som hade mycket höga naturvärden när projektet drog igång och […]

Läs mer

Omvärldsanalys och PM rättsutveckling inom artskydd från skogliga sektorsrådet AC/BD

Undertecknad har deltagit i skogliga sektorsrådet AC/BD. Härpresenterade skogsstyrelsen sin omvärldsanalys (se avsnittet ”legala”)och ger i ett pm sin tolkning av rättsutvecklingen. Detta är viktigtmaterial för alla NF:s skogligt aktiva. Jag personligen är inte överensmed delar av SS tolkning, t.ex att gynnsam bevarandestatus har blivitmindre viktigt till förmån för kontinuerlig ekologisk funktion avfåglars viloplatser och […]

Läs mer