Havsgruva utanför Bjuröklubb?

Vi som bor i Västerbotten lever vid ett känsligt innanhav – Bottenviken. Kunskapen om våra bottnar i Bottenviken är nog rätt dålig. Speciellt hur olika miljöstörningar påverkar den biologiska mångfalden. Bolaget Scandinavian Ocean Minerals bedömer verksamheten som betydande miljöpåverkan och har därför valt att genomföra undersökningen på en begränsad yta. Men man kan inte i […]

Läs mer

Kanske blir det ingen kärnkraft vid Bottenviken?

Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina kan komma att omkullkasta de finsk-ryska planerna på kärnkraft vid Bottenvikens östra strand. Kort sammanfattning: Kärnkraftsbolaget Fennovoima erhöll s.k. ”kompletterande principbeslut” från finska riksdagen år 2014 vilket möjliggjorde att de kunde påbörja de initiala investeringarna på Hanhikiviudde. Den vackra landhöjningsudden, som hade mycket höga naturvärden när projektet drog igång och […]

Läs mer

Omvärldsanalys och PM rättsutveckling inom artskydd från skogliga sektorsrådet AC/BD

Undertecknad har deltagit i skogliga sektorsrådet AC/BD. Härpresenterade skogsstyrelsen sin omvärldsanalys (se avsnittet ”legala”)och ger i ett pm sin tolkning av rättsutvecklingen. Detta är viktigtmaterial för alla NF:s skogligt aktiva. Jag personligen är inte överensmed delar av SS tolkning, t.ex att gynnsam bevarandestatus har blivitmindre viktigt till förmån för kontinuerlig ekologisk funktion avfåglars viloplatser och […]

Läs mer

Hjälp oss rädda den fjällnära skogen i Saxnäs – Vilhelmina kommun

I den gamla granskogen på Hästbergen utanför Saxnäs finns många rödlistade arter och tjäderspel har setts i området. Ändå har Vilhelmina kommun beslutat att avverka, mitt under tjäderns häckningsperiod. Gå in på https://www.mittskifte.org/petitions/radda-vara-fjallnara-skogar och skriv under om du också tycker att Vilhelmina kommun bör hantera allas våra kommunägda fjällnära skogar mer varsamt. Vilhelmina kommun avverkar […]

Läs mer

Ny regional skogsstrategi – Inbjudan till möte i Umeå torsdag 20/2

Är du intresserad av skogsfrågor? Tycker du att det är viktigt att skydda våra naturskogar och bevara den biologiska mångfalden? Välkommen till ett möte tillsammans med andra skogsaktiva i Naturskyddsföreningen för att diskutera remissförslaget till den nya regionala skogsstrategin för Västerbottens län. Plats: Kulturhuset Klossen i Umeå Datum: Torsdag 20 februari Tid: Kl. 19.00 Det […]

Läs mer