Västerbottningars inställning till djur och natur

Den stora attitydundersökningen har genomförts för fjärde gången. Forskare från SLU Umeå  och Umeå Universitet har genom en enkät ställt frågor till ett slumpmässigt urval av befolkningen som är över 18 års ålder. Det unika i denna undersökning är att, för att försäkra sig om att även uppfattningar från folk i glesbygd representeras har 150 […]

Läs mer