Biologisk mångfald

Begreppet biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för naturens grundläggande funktioner, så som pollinering och rening av luft och vatten.

I en miljö med ekosystem i balans och biologisk mångfald finns det olika arter och olika naturtyper, men också genetisk variation inom arter. I en varierad natur finns ofta till exempel växter, växtätare som betar, rovdjur som äter andra djur och arter som bryter ned organiskt avfall. Motsatsen till biologisk mångfald är till exempel ett trädplantage eller en stor odling med samma typ av gröda. I en sådan miljö lever få arter.

Faktablad om biologisk mångfald: Läs mer här