Hjälp Naturskyddsföreningen i Västerbotten att rekrytera förtroendevalda – bli valberedare!

Valberedningen utgör en av de absolut viktigaste funktionerna i Naturskyddsföreningen. Som valberedare hjälper du medlemmarna att utse en kompetent och välfungerande styrelse. Tillsammans med de andra i länsförbundets valberedning följer du styrelsens arbete, lyssnar till medlemmarnas önskningar och tar fram ett förslag till styrelseledamöter inför årsstämman. Du kan liksom alla ledamöter utgå från vilken ort […]

Läs mer

Vill du bli ordförande i Naturskyddsföreningen Västerbotten?

Vill du vara med och leda Sveriges största miljöorganisation? Vi söker dig som har ett brinnande intresse för miljöfrågor och vill vara med och påverka utvecklingen av en bättre värld! I Naturskyddsföreningen Västerbotten arbetar vi med natur- och miljöfrågor på regional nivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion, bevakar natur- och miljövårdsfrågor och stimulerar de lokala […]

Läs mer

Ny EU-dom – stor seger för naturvården i Sverige

EU-dom skärper skyddet av arter Skyddet av arter vid skogsbruk och andra markintensiva verksamheter i Sverige behöver skärpas. Igår kom EU-domstolen med en dom om hur förbuden mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter och fåglar ska tolkas. EU-domstolen säger att förbuden gäller även när en individ av en skyddad art störs eller […]

Läs mer