Gruvfrågor

Sv-gruvor-2012-AC

Västerbotten är efter Norrbotten det största gruvlänet i landet. Gruvor har en mycket storskalig och långsiktig påverkan på miljön. Naturskyddsföreningen tar de här problemen på allvar. Därför tog länsstämman beslut om en gruvpolicy 2014. Detta arbete har även bidragit till att Naturskyddsföreningen år 2015 antog en nationell mineralpolicy.

Om du är intresserad av att starta en studiecirkel för att lära dig mer om gruvproblematiken, diskutera gruvpolicy och planera för föreningens kommande arbete så hjälper vi gärna till med studiematerial och kontakt med Studiefrämjandet för att komma igång. Läs mer här.

Gruvgruppen samlar de kretsar och länsförbund som jobbar med mineralfrågor och har en hemsida för gruvnyheter och en diskussionsgrupp på medlemsforumet Naturkontakt. Samarbetet startades på ett seminarium som hölls av länsförbundet i Skaraborg som genom nätverket Nej till uranbrytning länge jobbat mot brytningen av alunskiffer.

Ungdomsorganisationen Fältbiologerna är starkt engagerade i gruvfrågorna och är till exempel mycket aktiva i kampen mot kalkbrottet i Ojnare skog på Gotland.