Mycket med gruvor i det tysta!

Det söks tillstånd av skilda slag nu på olika håll ”i skogarna”. Dragon Mining vill väcka liv i Fäbodliden, där senast Lapland Goldminers hade bollen. Botnia Exploration vill bryta i Fäbodtjärn och Vindelgransele och vill ha anrikningsverk dessutom. Rönnbäcksprojektet tror vi vilar just nu. Dessutom vill Boliden öppna ny gruva i Laver (Norrbotten) men har […]

Läs mer

Boliden fick nej om Laver!

Boliden vill på nytt öppna gruva, en mycket stor koppargruva, i Laver norr om Älvsbyn i Norrbotten. Vi har bevakat frågan en tid. På platsen har funnits ett helt gruvsamhälle en gång. Nu har Boliden fått avslag på sin begäran att öppna gruvan. Bergstaten, som granskar och beviljar tillstånd för brytning, har sagt att dels […]

Läs mer

PT: Kampen om Lavergruvan fortsätter

Workshopen Rätten till marken den 27 maj i Umeå blev en succé. Föreläsningarna var välbesökta och diskussionerna givande. Tack till alla som deltog! Studieresan till Laver dagen därpå uppmärksammades av Piteå-Tidningen och reportaget finns att läsa här: PT: Kampen om Lavergruvan fortsätter

Läs mer

Rätten till marken

Välkommen till ett idéseminarium i Umeå den 27 maj om markanvändningskonflikter i Sàpmi och Syd. Fokus är hållbart nyttjande av naturresurser i Sverige och världen. Föredrag, diskussioner och idéutbyte med samer, forskare, miljöorganisationer från Sverige och Sydafrika, länsstyrelse, kommuner, intresseorganisationer med flera. Syftet med denna dag är att genom erfarenhetsutbyten hitta arbetssätt för en hållbar […]

Läs mer

Lagliga brott kräver ny lagstiftning – Rönnbäcken

Just nu pågår Naturskyddsföreningens kampanj Lagliga brott kräver ny lagstiftning. Idag på FN:s internationella Världsvattendag uppmärksammas ”Dagens brott: Dagbrott i Rönnbäck, Västerbotten.” Vid Rönnbäcksnäset planeras tre nya nickelgruvor i dagbrott och gruvområde lika stort som Umeå. Det kommer bli cirka 100 miljoner kubikmeter bergrester över, som måste slängas på hög. Konsekvenserna blir enorma. Gruvan hotar […]

Läs mer