Ny EU-dom – stor seger för naturvården i Sverige

EU-dom skärper skyddet av arter Skyddet av arter vid skogsbruk och andra markintensiva verksamheter i Sverige behöver skärpas. Igår kom EU-domstolen med en dom om hur förbuden mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter och fåglar ska tolkas. EU-domstolen säger att förbuden gäller även när en individ av en skyddad art störs eller […]

Läs mer

Handlingar till länsstämman 2021

På denna sida läggs årsmöteshandlingarna ut efterhand som de blir klara: Kallelse till stämman Dagordning Föreningens stadgar Verksamhetsberättelse för 2020 Resultatrapport 2020 Balansrapport 2020 Kommentar till bokslut 2020 från ekonomiansvarig Revisionsberättelse för 2020 Verksamhetsplan för 2021 Budget för 2021 Valberedningens förslag Här kan du ladda ned alla årsmöteshandlingarna ovan, samlade i ett och samma dokument: […]

Läs mer