Skogskurser

Varför finns det så många rödlistade arter? Hur ser en gammelskog ut? Vad är höga naturvärden? Detta kan du lära dig mer om på våra inventeringskurser!

2023 satsar Naturskyddsföreningen i Västerbotten stort på skogen – målet är att så många som möjligt som vill lära sig mer om skog och biologisk mångfald ska få möjlighet att gå en inventeringskurs.

Kurserna hålls på flera orter i Västerbotten under 2023 och riktar sig till dig som vill engagera dig för skogen.

Kontakt till vår skogskoordinator och projektledare för kurserna: