Skogskurser

Varför finns det så många rödlistade arter? Hur ser en gammelskog ut? Vad är höga naturvärden? Detta kan du lära dig mer om på våra inventeringskurser!

2023 satsar Naturskyddsföreningen i Västerbotten stort på skogen – målet är att så många som möjligt som vill lära sig mer om skog och biologisk mångfald ska få möjlighet att gå en inventeringskurs.

Kurserna hålls på flera orter i Västerbotten under 2023 och riktar sig till dig som vill engagera dig för skogen.

Mer än 100 personer har redan anmält sig till våra kurser. Vi har ett fåtal platser kvar till kursen i Blattnicksele (mellan Storuman och Sorsele) 16-18 juni. Läs mer och anmäl intresse här >> Klicka här

Kontakt till vår skogskoordinator och projektledare för kurserna: