Klimatforum Västerbotten

Öppen inbjudan från Länsstyrelsen till alla intresserade: 12 november arrangeras för första gången konferensen Klimatforum Västerbotten. Det blir en dag fylld med information om den senaste klimatforskningen, klimatpolitik, klimatsmart ekonomi med mera. Tillsammans med Västerbottens klimatambassadörer kommer nationella och regionala föreläsare titta på klimatfrågan från ett regionalt till internationellt perspektiv. Inbjudan (pdf) Program (pdf) Konferensen […]

Läs mer

Storslagen fjällmiljö – på vems villkor?

Inbjudan till fjällforskningskonferens i Vilhelmina den 17-18 november. Turism, rennäring, vindkraft, gruvor, kulturmiljöer och nationalparker. Hur ska vi tillsammans ordna en hållbar framtid för vår storslagna fjällmiljö? Tio forskningsprojekt presenterar sina resultat och idéer, som sedan diskuteras i paneldebatter av fjällaktörer med olika intressen. Nya forskningsprojekt presenteras, som tar oss vidare mot en hållbar framtid. […]

Läs mer

Nyhetsbrev: Aldrig ger vi upp

Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken Läget i Pyhäjoki är mycket allvarligt – vi måste göra allt vi kan för att stoppa detta vansinne Exploateringen av Hanhikivi pågår för fullt. Skogen är avverkad, vägar byggda och området avspärrat. Mark och byggnader har tvångsinlösts. Inom kort inleds byggandet av hamn, kylningsanläggning och farled. Muddringsutrustning finns […]

Läs mer

Filmklipp: Från klimatdepp till klimatpepp på 40 minuter

Det största hotet mot klimatet är inte att de globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Det är istället den pessimism och uppgivenhet som sprider sig. Med fokus på möjligheterna visar Svante Axelsson på lösningar för att skapa ett fossilfritt samhälle och bromsa den globala uppvärmningen – utan att hota vare sig jobb eller välfärd. […]

Läs mer