Skogar med höga naturvärden i Robertsfors kommun

Naturskyddsföreningen i Robertsfors har med stöd från Rikskansliet och Länsförbundet i Västerbotten drivit ett omfattande projekt där de inventerat och kartlagt skogar med höga naturvärden i Robertsfors kommun. Projektet påbörjades 2018, i norra delen av kommunen och kompletterades med inventeringar i södra delen av kommunen år 2022. Endast 0.8% skog i Robertsfors kommun är skyddad […]

Läs mer

Nej till gruva i Fäboliden

Planerna på en gruva i Fäboliden i Lycksele kommun är nu stoppade. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i mitten av mars att man inte beviljar prövningstillstånd till företaget Dragon Mining. (Källa: svt.se/nyheter/sapmi/) Naturskyddsföreningen i Lycksele har varit tveksamma till gruvetableringen och har under flera år bevakat ärendet. De menar bland annat att en gruva i Fäboliden hade medfört stora konsekvenser […]

Läs mer

Riksstämma 2023 – Anmälan senast den 7 maj!

Alla medlemmar är välkomna att delta på riksstämman i Västerås den 16 – 18 juni 2023!  Riksstämman är föreningens högsta beslutande organ och ska i år bland annat utse en ny ordförande för riksföreningen och anta en framtidsstrategi för de kommande fyra åren. Redan på fredag bjuds det in till mingel, samtalsprogram, nätverksträffar, utflykter, festligheter […]

Läs mer