Tack för Dagbrott!

Riksteaterns föreställning Dagbrott spelades i fredags i Skelleftehamn. Man kunde i förväg undra hur i allsindar det skulle gå att gestalta det komplexa problemet med nya gruvor på en scen på en kväll. — Det gick alldeles utmärkt. Hela vår gruvpolicy fick plats i dramatiserad form. Tack Norran för en utmärkt recension på lördagen. Gå […]

Läs mer

Flottledsåterställning i Bureälven

Pengar från Bra Miljöval, Naturskyddsföreningens miljömärkning, har varit med och finansierat återställning av två sträckor av Bureälven, vid Strömsholm och vid Bursjön. Syftet med återställningen har varit att återskapa naturliga miljöer och strukturer i älven för att värna naturligt förekommande djur och växter i och kring vattendraget. Det är tack var dig som valt Bra […]

Läs mer

Nomineringstiden har börjat

Från och med 1 november är det möjligt att nominera till länsförbundets styrelse. Det är viktigt att du och din krets är representerade i denna styrelse. Prata gärna ihop dig med andra medlemmar och skicka ditt förslag till valberedningen. De tre poster som skall nomineras till är: Ordförande för Naturskyddsföreningen i Västerbotten 3 st ledamöter […]

Läs mer