Kallelse till digital länsstämma 2022 – onsdag 4 maj via Zoom

Välkommen till länsförbundets årsmöte! Datum: Onsdag den 4 maj Tid: kl 18:30-20:30 Plats: Digitalt möte via Zoom Drop-in från kl 18.00 för dig som vill testa tekniken med ljud och bild innan mötet börjar. Årsmöteshandlingar: Dagordning till länsstämman 2022 Föreningens stadgar Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsplan 2022 Förenklat årsbokslut 2021 Resultatrapport 2021 Balansrapport 2021 Valberedningens förslag 2022 […]

Läs mer

Kanske blir det ingen kärnkraft vid Bottenviken?

Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina kan komma att omkullkasta de finsk-ryska planerna på kärnkraft vid Bottenvikens östra strand. Kort sammanfattning: Kärnkraftsbolaget Fennovoima erhöll s.k. ”kompletterande principbeslut” från finska riksdagen år 2014 vilket möjliggjorde att de kunde påbörja de initiala investeringarna på Hanhikiviudde. Den vackra landhöjningsudden, som hade mycket höga naturvärden när projektet drog igång och […]

Läs mer

Omvärldsanalys och PM rättsutveckling inom artskydd från skogliga sektorsrådet AC/BD

Undertecknad har deltagit i skogliga sektorsrådet AC/BD. Härpresenterade skogsstyrelsen sin omvärldsanalys (se avsnittet ”legala”)och ger i ett pm sin tolkning av rättsutvecklingen. Detta är viktigtmaterial för alla NF:s skogligt aktiva. Jag personligen är inte överensmed delar av SS tolkning, t.ex att gynnsam bevarandestatus har blivitmindre viktigt till förmån för kontinuerlig ekologisk funktion avfåglars viloplatser och […]

Läs mer

FN:s klimatpanel IPCC har presenterat sin andra delrapport – Vad säger den?

FN:s klimatpanel IPCC har i veckan presenterat sin andra delrapport Climate Change 2022: Impacts, Adaption and Vulnerability.  Rapporten fokuserar på vilka effekter som den globala uppvärmningen för med sig, vår sårbarhet inför förändringarna och vilka anpassningar som krävs för att lyckas motverka och bromsa de mest katastrofala konsekvenserna. Naturskyddsföreningen har sammanfattat fem viktiga budskap från […]

Läs mer

Christer Klintefelt och Greger Thorsson vinnare av Västerbottens miljöpris Guldspoven 2021

Under året 2021 bjöds allmänheten in att nominera kandidater till miljöpriset och det står nu klart vilka som vunnit Guldspoven 2021. Juryn, som består av styrelsen i länsförbundet Naturskyddsföreningen i Västerbotten, har nu äntligen kunnat tillkännage vinnarna från året 2021, Christer Klintefelt och Greger Thorsson. Två eldsjälar som under flera decennier arbetat tillsammans för samma […]

Läs mer