Vatten

Här hittar du kontaktuppgifter till våra representanter i vattenråden.

Vattenråd Namn Telefon
VRO7 Nils Viklund 072-743 22 55
VRO7 Malin Isaksson 070-674 23 96
VRO8 Barbro Holm 073-052 23 98
VRO8 Ingegerd Saarinen 070-524 49 79
VRO9 Staffan Landström 073-401 04 72
VRO9 Bertil Brånin 070-576 46 86
VRO10 Torgny Forsgren 073-020 91 13
VRO11 Torgny Forsgren 073-020 91 13
VRO13 Peter Lugnegård 070-537 70 68
VRO13 Bertil Brånin 070-576 46 86

I februari 2015 skrevs en remiss till Bottenvikens vattendistrikt som du kan läsa här.

VRO7 Byske-Kåge-Åby älvar
VRO8 Skellefteälven
VRO9 Mellanbygden
VRO10 Ume- och Vindelälven
VRO11 Södra Västerbotten
VRO13 Södra Bottenvikens kustvattenråd

Umeälvsprojektet och Samverkansgruppen

Naturskyddsföreningen är engagerad i Umeälvsprojektet och delfinansierar från riksföreningen en av Umeälvens biflöden, Juktån, och dess återställning med drygt 1 miljon kronor. Naturskyddsföreningens länsförbund i Västerbotten deltar bl.a i Samverkansföreningen för genomförande av åtgärdsförslagen som Umeå Universitet m.fl tagit fram. Klicka här för att läsa mer