Folkbladet granskar Svenska kyrkans skogsbruk

Foto: Karin Råghall Folkbladet granskar Svenska kyrkans skogsbruk i en artikelserie. Två exempel lyfts där skog med höga naturvärden avverkats både i Åsele och Skellefteå, trots larm om skyddsvärda arter från ideella naturvårdare. Det är verksamhetsutövaren, det vill säga den som planerar att avverka, som har ansvar för att lagstiftningen följs. Skogsstyrelsens ansvar är att […]

Läs mer