Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka

cropped-vindeln-1600x400px-1.jpeg

 

Hela Vindelälvsdalen från fjäll till kust är på väg att bli ett av UNESCO’s biosfärområden. Det innebär satsningar på ekologiskt och socialt hållbar utveckling i detta stora område. Det finns tre ”grundstenar” för ett biosfärområde:

    • Bevara landskap, ekosystem, arter och biologisk mångfald.
    • Främja samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt hållbar.
    • Stödja projekt, utbildning, forskning och miljöövervakning.

Vindelälven-Juhtatdahka är godkänt av UNESCO för en 3-årig kandidatperiod 2015-2017. En styrelse har bildats med medlemmar från länsstyrelsen, kommuner, samebyar, älvbyar och olika organisationer. Naturskyddsföreningen i Västerbotten har fått möjligheten att vara med i denna styrelse. Det innebär möjligheter för oss att kunna påverka utvecklingen i området mot mer ekologisk hänsyn, t.ex. när det gäller skogsbruk och biologisk mångfald.

Samlade länkar:

Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärkandidat

UNESCO: Vindelälven – Norrlands första biosfärområde?

Vindelns Kommun: Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka

Projektplan 2015-2017 Vindelälven-Juhtatdahka Biosfärområdeskandidatur (pdf)

Länsstyrelsen: Förstudie Biosfärområde Vindelälvsdalen

Biosfärprogrammet Sverige: Vad är UNESCO’s biosfärområden?