Debatt: Helhetsperspektiv på skogen behövs!

Sverige är ett skogsland, i synnerhet norra Sverige. Här har skogsbruk bedrivits under lång tid och påverkat betydligt mer än hälften av vår landareal. Sveriges riksdag har beslutat om miljökvalitetsmål för hur tillståndet i miljön ska vara år 2020. För att Sverige ska uppnå dessa miljömål och våra internationella åtaganden som rör skog, så behöver […]

Läs mer

Dags att sätta gruvfrågan på agendan!

Det rör på sig i gruvfrågan. Inför Naturskyddsföreningens riksstämma i Örebro skrev ordförande Mikael Karlsson tillsammans med ordförandena i fyra länsförbund en debattartikel i Närkes Allehanda med rubriken ”Dags att sätta gruvfrågan på agendan inför valet i höst”: Ett grundproblem är att prövningen av nya gruvor enligt minerallagen kortsluter viktiga skyddsregler i miljöbalken. Minerallagen medger […]

Läs mer