Dags att sätta gruvfrågan på agendan!

Det rör på sig i gruvfrågan. Inför Naturskyddsföreningens riksstämma i Örebro skrev ordförande Mikael Karlsson tillsammans med ordförandena i fyra länsförbund en debattartikel i Närkes Allehanda med rubriken ”Dags att sätta gruvfrågan på agendan inför valet i höst”:

Ett grundproblem är att prövningen av nya gruvor enligt minerallagen kortsluter viktiga skyddsregler i miljöbalken. Minerallagen medger även brytning i områden av riksintresse för naturvård, i obrutna fjällområden och till och med så att nationalälvarna tar skada. Det är hög tid att skärpa regelverket. Bäst vore om all prövning sker under miljöbalken, vilket är det normala för industrier i Sverige.

Naturskyddsföreningen höjer nu rösten i gruvfrågan på nationell nivå, med stöd i de problem som våra kretsar runt om i landet upplever där planer och exploatering inte sällan är uppenbart ohållbara.

Som en aktiv och snabbt växande folkrörelse, med en bit över 200 000 medlemmar, hoppas vi sätta gruvfrågan på agendan inför valet i höst. Under nästa mandatperiod behövs en skärpt politik och lagstiftning som säkerställer en hållbar användning av mineralresurser.

På själva riksstämman 14-15 juni beslutade föreningen att prioritera gruvfrågorna och under de kommande åren ska vi verkar för:

slutna kretslopp, genom begränsningar för uttag av ändliga resurser som mineral, skärpt lagstiftning, och styrmedel såsom naturresurskatt och krav på snål design

Under sommaren 2014 fortsätter arbetet med föreningens gruvpolicy och som ett led i det finns nu en rapport med bakgrund och förslag:

  • Ställ krav på gruvbolagens ansvar.
  • Ta bort dubbelprövningen och inordna tillståndsgivningen helt i miljöbalken.
  • Ta bort särregleringen i minerallagen som innebär att tillstånd till prospektering och brytning
  • kan ges mot markägarens vilja och att skyddet för bland annat de obrutna fjällområdena och nationalälvarna i miljöbalkens fjärde kapitel är svagare när det gäller mineralindustrin.
  • Stärk naturskydd, rennäring och lokalbefolkning genom att förbjuda undersökningstillstånd och bearbetningskoncession i alla skyddade områden och riksintressen för naturvård och rennäring.
  • Skärp reglerna om granskning av gruvbolag redan när de söker prospekteringstillstånd.
  • Skärp reglerna om den ekonomiska bedömningen.
  • Stärk talerätten.
  • Utred skärpta regler och ekonomiska styrmedel för återvinning av metaller.

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.