Havsgruva utanför Bjuröklubb?

Vi som bor i Västerbotten lever vid ett känsligt innanhav – Bottenviken. Kunskapen om våra bottnar i Bottenviken är nog rätt dålig. Speciellt hur olika miljöstörningar påverkar den biologiska mångfalden. Bolaget Scandinavian Ocean Minerals bedömer verksamheten som betydande miljöpåverkan och har därför valt att genomföra undersökningen på en begränsad yta. Men man kan inte i […]

Läs mer

Workshop om förslag till ny framtidsstrategi!

Välkommen till en workshop om förslag till ny framtidsstrategi! Workshopen kommer att äga rum under Naturskyddsföreningen i Västerbottens årliga kretskonferens den 20 november på Hotell Lappland i Lycksele. Riksstyrelsen har tagit fram ett förslag på ny framtidsstrategi för Naturskyddsföreningen. Genom att ha gemensamma mål så kan vi bli tydligare och få större genomslag. Målen är […]

Läs mer

Välkommen till kretskonferens i Lycksele söndag 20 november

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Västerbottens årliga kretskonferens den 20 november! I år samlas vi på Hotell Lappland i Lycksele för en heldag av inspirerande föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte. Konferensen riktar sig till dig som är aktiv i en krets- eller länsförbundsstyrelse, men även dig som är medlem och vill lära känna föreningen bättre.  Anmälan Anmäl […]

Läs mer