Havsgruva utanför Bjuröklubb?

Vi som bor i Västerbotten lever vid ett känsligt innanhav – Bottenviken.

Kunskapen om våra bottnar i Bottenviken är nog rätt dålig. Speciellt hur olika miljöstörningar påverkar den biologiska mångfalden. Bolaget Scandinavian Ocean Minerals bedömer verksamheten som betydande miljöpåverkan och har därför valt att genomföra undersökningen på en begränsad yta. Men man kan inte i det här fallet bortse ifrån att nämnda hav är speciellt känsligt.

Bottenviken är grunt, saltfattigt (3,5 – 4 promille salthalt) och artfattigt. Det finns bara ca 25 olika arter (djur och växter) i vårt innanhav. Ett hav av sötvatten, de stora älvarna präglar havsområdet. Och här lever en blandning av sötvattenarter, saltvattenarter och rena brackvattens specialister. Vi har redan sett att tillgången på strömmingen är katastrofalt minskad, orsak vet vi inte riktigt.

Havsområdet söder om Skellefteå (Rönnskär) har historiskt haft mycket stora utsläpp av bl a giftiga metaller, som storskaligt påverkat djur och växtliv i området negativt. På bottnarna avlagras gifterna långsamt, men nya muddringar tror vi kommer att slamma upp dessa gifter igen och det kommer säkert att påverka den biologiska mångfalden negativt. Det som bolaget (SOM) vill anlägga är en havsgruva. Där vill bolaget utvinna järn, mangan och kisel ur moduler som har bildats på havsbottnen. Företaget i fråga skall alltså ”kratta” bottnen och suga upp dessa moduler med stor skada på bottnen och dess omgivande arter. Företaget är medveten om att det kommer att grumla upp vattnet, men struntar i vad det får för konsekvenser, menar vi i Skellefteå Naturskyddsförening.

Naturskyddsföreningen anser att haven skall nyttjas hållbart med minimal påverkan på ekosystemen. Om Scandinavian Ocean Minerals (SOM) får börja utvinna mineraler från bottnen utanför Bjuröklubb så kommer det att skada ekosystemen.

Dessutom signalerar Länsstyrelsen att det har kommit in invasiva arter som ullkrabba, amerikansk bäckröding, smal vattenpest, vattenpest m.m. Dessa är det viktigt att bekämpa så gott det går för att bevara den normala floran och faunan i Bottenviken.

Skellefteå Naturskyddsförening värnar den biologiska mångfalden. Det är viktigt att värna om ekosystemen i detta mycket känsliga innanhav.

Därför motsätter vi oss i Skellefteå Naturskyddsförening att Scandinavian Ocean Minerals (SOM) får anlägga en havsgruva utanför Bjuröklubb och även att företaget får göra förundersökningar på havsbotten.

 

Skellefteå Naturskyddsförening

Kristin Allebrink ordförande.

Telefon 070 5540138

Aldergatan 15 93135 Skellefteå

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.