Skog

Naturskyddsföreningen i Västerbotten arbetar för att rädda den hotade biologiska mångfalden i våra skogar. Det största hotet mot livet i våra skogar är det moderna skogsbruket som omvandlar biologiskt rika naturskogar till biologiskt utarmade trädplantager. Det effektivaste sättet att arbeta för att försöka rädda naturskogar från avverkning är att leta signalarter.

Det finns mer att läsa om både naturskog och signalarter på denna sida. Oavsett kunskaper så kan alla som vill hjälpa oss att rädda naturskogar från avverkning, t.ex. genom att tipsa oss om hotade gammelskogar och genom att gå våra skogs- och inventeringskurser där du får lära dig mer om naturskogens trolska värld.

Har du frågor om skog? Kontakta vår skogskoordinator Yasmine Kindlund eller Sture Gustafsson från länsförbundet.

  • Yasmine Kindlund: E-post / Telefon: 079-102 64 67
  • Sture Gustafsson: E-post / Telefon: 070-220 46 41

Externa länkar:
>Interaktiv karta över all skyddad natur i Sverige
>Interaktiv karta över registrerade nyckelbiotoper och naturvärden i Västerbotten