Naturresurscentrum Norr: Naturskyddsföreningen Västerbotten söker Strateg inom klimatomställning

Strateg klimatomställningen Vi söker nu en strateg för att förstärka föreningens arbete med analys och påverkan relaterat till industrins klimatomställning och dess inverkan på natur och miljö. Uppdraget är på 1,5 år med start omgående och med stor chans till förlängning. Du kommer att arbeta i nära samverkan med en projektanställd kollega på rikskansliet i […]

Läs mer

Birdlife Sverige driver FSC-klagomål mot Holmen AB

Några av våra medlemmar har inventerat skog utanför Lycksele som Holmen AB planerar att avverka. Området har höga naturvärden och vid inventering på skidor hittades 55 ringhack av tretåig hackspett i området, en art som är både rödlistad och fridlyst. Området är beläget väster om Lycksele där en yta på omkring 40 ha är avverkningsanmäld. […]

Läs mer

Nyhetsbrev till medlemmar i Naturskyddsföreningen i Västerbotten – Mars 2024

>> Läs hela nyhetsbrevet här (öppnas i din webbläsare) MEDLEMSBREV från Västerbottens Naturskyddsförening – Mars 2024. I korthet: Inbjudan till fotoevent 6 mars – Umeå Folkets Hus Kallelser till kretsarnas årsmöten Digital nätverksträff på Zoom 19 mars – Pollinera för mat Skog i Malå för evigt skyddad tack vare gåva Nominera till Rovdjurspriset för samexistens

Läs mer

Handlingar till länsstämman 2024

Stämman äger rum tisdag den 16 april. Årsmöteshandlingar: 1. Kallelse till stämman 2. Beslutsordning – Så här går stämman till 3. Dagordning 4. Föreningens stadgar 5. Verksamhetsberättelse för 2023 6. Resultatrapport 2023 7. Balansrapport 2023 8. Kommentar till bokslut 2023 från ekonomiansvarig 9. Förenklat bokslut och revisionsberättelse för 2023 10. Verksamhetsplan för 2024 11. Budget […]

Läs mer