Omvärldsanalys och PM rättsutveckling inom artskydd från skogliga sektorsrådet AC/BD

Undertecknad har deltagit i skogliga sektorsrådet AC/BD. Härpresenterade skogsstyrelsen sin omvärldsanalys (se avsnittet ”legala”)och ger i ett pm sin tolkning av rättsutvecklingen. Detta är viktigtmaterial för alla NF:s skogligt aktiva. Jag personligen är inte överensmed delar av SS tolkning, t.ex att gynnsam bevarandestatus har blivitmindre viktigt till förmån för kontinuerlig ekologisk funktion avfåglars viloplatser och häckplatser. Min personliga tolkning avEU-domstolens förhandsavgörande i Härrydamålet är att:Gynnsam bevarandestatus skall beaktas på nationell, regional och lokalnivå. Praxis i Sverige är att om en art har Gybs på nationell nivåbehöver inga andra hänsyn tas, detta gäller arter märkta med N iartskyddsförordningen dvs arter som är strikt skyddade. Mao enomvälvande skärpning av skyddet.Kontinuerlig ekologisk funktion innebär enligt mig att arten skallfortleva inom området som tidigare, även efter en skogsbruksåtgärd ellerannan åtgärd. Detta är mina tolkningar, jag uppfattar att SS inte fulltut förstått (eller vill förstå) konsekvenserna av rättsutvecklingen. Omjag har rätt eller inte kommer förhoppningsvis att klarna på NF:sskogsnätverksträff 10/3. Till dess vill jag dela SS material med allaintresserade, tillsammans med en uppmaning att delta 10/3.

Krister Persson, Ledamot i Länsförbundet, Naturskyddsföreningen i Västerbotten

 

Ta del av dokumenten nedan:

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.