Naturskog

I naturskogen finns träd i alla åldrar, från 200-300 år gamla träd till små unga träd. Naturskogen sår hela tiden nya små träd som kan vänta i 100 år på att en gammal jätte ska ramla omkull så de får tillräckligt med ljus för att växa sig stora. På marken ligger döda och mossklädda träd huller om buller. De gamla träden kan bli mäktigt grova och får ett säreget utseende med förvriden stam och tydlig, grov bark. Grenarna blir grova, krokiga och slingar sig ned mot marken likt förstelnade ormar. Träden är ofta rikligt klädda med hänglavar som tillsammans med alla mossklädda, fallna träd, mossiga stenblock och det dämpade ljuset gör naturskogen till en trolsk plats där närvaron av urgamla träd ger en känsla av något tidlöst och uråldrigt. Den stora artrikedomen är knuten till alla gamla och döda träd. Peka på bilderna för att läsa en text om varje bild och klicka på bilderna för att se en stor bild.

Brandfält Forskningsresan 2007 (1) 1280x1024 Bubergets naturreservat 1280x1024 Bubergets naturreservat 2008 (8) 1280x1024 Bumyrhobbens naturskog (11) 1280x1024 Dopaberget (6) 1280x1024 Urskog och hjortron 1280x1024
 fjällnära urskog 3 1280x1024  fjällnära urskogstall 1280x1024  jätteasp i Norrbotten (1) 1280x1024  jättesälgen på Svartberget 2 1280x1024  Jättetall och Martina 1280x1024  Kattisavans urskog 1280x1024
 Lövbränna Skoppanbacken 1280x1024  Naturskog Forskningsresan 2007 (7) 1280x1024  Pundliden 1280x1024  tallågor 2 1280x1024  urgammal gran 2  Dopaberget 1280x1024