Arbete med gruvpolicy

[Uppdaterad efter länsstämman] Vid länsstämman i Munkviken 3-4 maj ledde diskussionerna fram till en policy som finns att ladda ner här!

Gruv och mineralfrågor är heta både i och utanför föreningen. Den tändande gnistan var protesterna mot kalkbrottet i Ojnare skog. Här i Västerbotten har den planerade nickelgruvan Rönnbäck i Umeälven väckt stark motstånd. Kretsar och länsförbund som arbetar med gruvfrågor samlades förra året för att få in gruvfrågor i föreningens verksamhetsriktlinjer vid Riksstämman 2014. Och Riksstyrelsen tillsammans med en referensgrupp arbetar på en gruvpolicy för föreningen. På Västerbottens Länsstämman 3-4 maj kommer vi att diskutera utformningen av en regional gruvpolicy – för vårt eget arbete och som ett inspel till Riksstyrelsen.

Så om du kommer på länsstämman, var beredd att prata gruvor!

Tanken är att diskutera föreningens roll/arbete/VRL utifrån dessa fyra områden:

  • Miljöpåverkan vatten, luft, mark
  • Ekonomi/arbete
  • Energi/klimat
  • Lagar/reglering/medbestämmande/riksintressen

Här finns upplägget för diskussionen med frågeställningar, som pdf.

Nedan finns en samling med underlag för den diskussionen. Tipsa gärna om du har förslag på material som skulle passa på den här sidan. Kretsar som vill stöta och blöta frågorna mer inför länsstämman kan gärna kontakta länskanslisten Nils Viklund på mejl eller ringa 0727-43 22 55, så planerar vi ett möte – enklast med fjärrmöten.

Rekommenderat underlag:
Sveriges mineralstrategi från Näringsdepartementet 2013. Regeringens syn på gruvindustrins utveckling fram till 2030 – året då strategin förutspår att vad som i mängd motsvarar alla Sveriges nu kända mineraltillgångar ska vara brutna. Lästips: Sammanfattning s. 4-5, Sveriges förutsättningar s. 9-12, Det svenska ramverket s. 17-19. Skumma resten för intressanta kartor och diagram. Det finns väldigt lite konkret om miljöfrågor.

Vägledning för prövning av gruvverksamhet av SGU 2013. Tydlig genomgång av prövningsprocessen för gruvor och beskriver proceduren för undersökningstillstånd, bearbetningskoncession, miljötillstånd och markanvisning och vilka myndigheter såsom Bergstaten och Mark- och miljödomstolen som är inblandade. Lästips: varje kapitel har en sammanfattande inledning som sammantaget ger en övergripande bild, motsvarande Mineralstrategin s.17-19 ovan.

Miljöpåverkan från gruvindustrin av Kersti Karltorp 2008, på uppdrag av AP-fondernas Etikråd. Bra genomgång av gruvors miljöpåverkan med både översiktliga sammanfattningar och detaljavsnitt för olika mineraler. Lästips: Inledande sammanfattning s. 4-7, kapitel 2 Gruvans livscykel och miljöpåverkan s. 11-38, sammanfattning mineraler s. 61-62. Bonusmaterial om brytningsmetoder och miljöproblem i bilagorna.

Gruvgruppens förslag på punkter i föreningens verksamhetsriktlinjer (VRL). Gruvgruppen samlar de kretsar och länsförbund som jobbar med mineralfrågor och arbetar för att lyfta dem i föreningen. Inför rådslagen i december och januari tog gruppen fram ett förslag på tillägg och ändringar i nuvarande VRL, vilket fick gott genomslag på rådslagen. 1½ sida.

Lista med prioriterade miljöpåverkande objekt i Västerbotten 2014. Länsstyrelsens sammanställning av platser och verksamheter som har störst miljöpåverkan. Bland de tio mest prioriterade objekten finns Rönnskärsverken plus 5 gruvor, och av totalt 41 objekt är 18 st gruvor.

(NYTT!) Naturskyddsföreningen i Norrbotten har i vår tagit fram ett ställningstagande om gruvfrågor, 6 sidor. Plus några stimulerande frågor lånade från Norrbotten.

Fältbiologerna tog på sitt Riksårsmöte 2014 ett nytt gruvpolitisk program. 2 sidor.

Andra medier:
Boken Smutsiga miljarder av journalisten Arne Müller, 2013. God genomgång av de senaste årens gruvprojekt i Sverige med exempel från Västerbotten som Blaiken- och Svärtträskgruvan. Tar upp både miljöproblem och ekonomi i gruvbranschen. Se även URs inseplning med Arne nedan.

Kunskapskanalen / UR samtiden visade inspelningar från seminariet Gruvor i fokus i Gränna, som arrangerades av bland andra Naturskyddsföreningen, Aktion rädda Vättern och ABF (klicka länkarna för att se programmen på URplay):

Onsdag 2 april 16.50-19.00
16.50 Gruvor och vi. Gruvorna i Sverige har fått uppsving sedan 2010. Det betyder att fler företag vill starta en gruva. Här berättar journalisten och författaren Arne Müller om gruvorna i Sverige. Repris 6/4.
18.00 Gruvor och återvinning. Vad är sopor? En tröja i affären är en vara man kan köpa, men om samma tröja ligger i soporna då är det sopor. Det är betraktaren som avgör, säger Nils Johansson, forskare i miljöteknik. Repris 6/4.
18.35 Vätterns speciella bottengeologi. Hur ser Vättern ut och hur bildades den? Rolf Hallberg, professor emeritus i mikrobiell geokemi, berättar. Repris 6/4.

Torsdag 3 april 17.05-18.30
17.05 Gruvor och vatten. Utsläpp från en gruva påverkar vatten som finns runtom. Olof Holmstrand professor emeritus i hydrogeologisk miljöteknik, berättar vad hans forskning har visat om mark vid gruvor.
17.45 Gruvdammar. Det finns inte så mycket forskning på hur gruvor påverkar miljön, det satsas mer på att se vilka metoder som är bäst när man ska utvinna mineraler och annat.  Eva-Lotta Thunqvist, doktor i mark- och vattenteknik, berättar hur gruvdammar byggs och vilket läge som är bäst. Repris 6/4.
18.10 Paneldebatt med gruvor i fokus. En panel ger sin syn på miljökonsekvenserna av ett gruvprojekt vid Vättern.

Utbildningsradion har även inspelningar från Georanges branschseminarium Framtidens gruv- och mineralindustri. Mest intressant är Vad är Norrland värt? av Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet – värdet beräknas på en kvart.

Sveriges radios program Kaliber konstaterar att en stor del av jakten på malm i norra Sverige sker i skyddad natur. Förra året gjorde Kaliber  tre bra program om Malmens makt som tar upp miljöproblem, situationen för lokalsamhället och arbetsmarknaden i branschen.

 Som avslutningen lite stand-up med författaren Mikael Niemi om minerallagstiftningen.