Kalendarium 2018

Detta kalendarium ger information om kommande utbildningar, workshops och möten arrangerade av Naturskyddsföreningens länsförbund i Västerbotten.

Kalendariets innehåll bygger på de konkreta önskemål om stöd som länsförbundet via kansliet inhämtat från länets kretsar genom enkätundersökningar och kretskonferenser under de senaste åren. Det är också dessa uttryckta behov av stöd som legat till grund för länsförbundets långsiktiga mål och gällande verksamhetsplan. Där det finns en eller flera siffror inom parentes hänvisar detta till relaterade punkter i aktuell verksamhetsplan (VP).

En stor del av aktiviteterna är inriktade på utveckling av kretsarnas verksamhet och riktar sig därför i första hand till kretsarnas styrelser. Övriga arrangemang är öppna för alla medlemmar.

OBS. Nya datum och ytterligare punkter kan tillkomma. Information om uppdateringar publiceras löpande på denna sida.
För frågor kring kalendariet vänligen kontakta regionkansliet: kansli.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se, tel. 076-143 95 44


23 januari: Facebook, WordPress-hemsida, aktivitetskalendern (VP 5)
Webbutbildning Skype 2 tim. kl 18.30-20.30. Inbjudan till kretsstyrelser.

20 februari: Uppdragsmetoden och ideella drivkrafter (VP 2)
Webbseminarium Skype ca 1,5 – 2 tim. kl 18.30. Inbjudan till kretsstyrelser och valberedningar.

7 april: Länsstämma i Skellefteå med temadag om ungas engagemang (VP 14)
För alla medlemmar. Charles Metzmaa deltar via länk och håller i workshop om ungas ideella engagemang.

7-8 april: Styrelseutbildning del 2 (VP 1)
Målgrupp är kretsstyrelser inklusive nyvalda efter kretsarnas årsmöten våren 2018: ”Styrelsestart”. Fokus på bl.a. föreningskunskap (Naturskyddsföreningens organisation), personlig utveckling och ledarskap samt hur vi utifrån en grupp skapar effektiva team. Kursledare är verksamhetskonsult Kristina Keyzer från kansli Mälardalen.

Augusti-oktober: Skogen som klassrum (VP 21)
I samarbete med Naturskoleföreningen och Naturskolan i Umeå erbjuds en fortbildning i utomhuspedagogik till länets grundskolepedagoger. Kretsarna deltar och presenterar sin verksamhet.

22 september: Planeringsmöte med länsförbundets styrelse i Vindeln (VP 17)
Länets kretsordföranden och ytterligare en från varje kretsstyrelse samt valberedningar bjuds in att delta.

1-7 oktober (v 40): Miljövänliga veckan ”Ta vara på det du har” (VP 11)

17 november: Kretskonferens och workshop – Påverka er kommuns naturvårdsarbete (VP 15, 16)
För alla medlemmar. Andreas Skarmyr och Hannah Wallin från riksföreningen håller i workshopen.

18 november: Föreningsutbildning ”Från idé till handling” – en heldag för medlemmar (VP 1)
Genomförs tillsammans med verksamhetskonsult Kristina Keyzer från kansli Mälardalen.

Löpande under 2018: Anpassad utbildning för enskilda kretsstyrelser (VP 3)
Utbildning med regional verksamhetsutvecklare på plats enligt överenskommelse. Innehåll utifrån kretsstyrelsens behov och önskemål.


Tidigare kalendarium

3 september 2017: Upptakt Handla Miljövänligt-nätverket i Västerbotten
Delta vid upptaktsträffen 3 september i Umeå med Liv Södahl från riks samt arbeta med Jonna Lidström för att stärka och utveckla nätverket i länet (inkl. mötesforum). Engagera lokalt inför Handla Miljövänligt kampanjen v 40.

7 november 2017: Genomgång av användarmanualen till Rutger medlemsregister
Webbseminarium Skype ca 1,5 – 2 tim. kl 18.30. Inbjudan till kretsstyrelser och valberedningar.

21 november 2017: Regional workshop om Riks förslag till nya VRL
Webbaserad VRL-remissträff på Skype 1,5 tim. kl 18.30-20.00. Riksföreningen arrangerar med Johanna Sandahl och Johan Andersson från riksstyrelsen och Lisa Silver från rikskansliet. Presentation av dokumentet med möjlighet att ställa frågor samt ges en genomgång av det digitala remissverktyget.

25 november 2017: Styrelseutbildning del 1
Ansia, Lycksele. Tillsammans med verksamhetskonsult Kristina Keyzer från kansli Mälardalen erbjuda 1:a delen av en styrelseutbildning. En heldag för kretsstyrelser och valberedningar: ”Den berikande kretsen!”. Fokus på folkrörelsen, kretsstyrelsens roll i relation till medlemmarna och vad som motiverar ideellt engagemang. Erfarenhetsutbyten, samtal och övningar.

26 november 2017: Kretskonferens
Ansia, Lycksele. Stina Lindblad från Riksstyrelsen deltar via länk. Tema för dagen: ”Intern samverkan” – Hur kan vi bli bättre på att ta hjälp av varandra och jobba tillsammans med andra kretsar i länet. Hur kan vi skapa en närmare kontakt mellan kretsar och länsförbund. Presentationer av kretsarnas verksamhet och workshop med fokus på kommunikation och stärkt intern samverkan.