Landsbygd, Omställning

På denna sida kan du läsa material med etiketterna Landsbygd och Omställning. Klicka här för att återgå till huvudsidan för länkskafferiet.

 


Landsbygden drabbas hårdare av fordonsskatten

Styrmedel som ökade bilrelaterade skatter slår hårdare mot invånare på landsbygd än i storstad.

Artikel från Forskning.se / VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), 25 april 2018

Läs mer: https://www.forskning.se/2018/04/25/landsbygden-drabbas-hardare-av-fordonsskatten/

Artikel:

Distributional effects of taxes on car fuel, use, ownership and purchases.
Tillgänglig som working paper (pdf).


Landsbygden i periferin

Landsbygden kan spela en betydande roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Både när det gäller matproduktion, utformningen av bostäder och infrastruktur. Men ett hinder är beskrivningen av landsbygden som en plats utan framtid där utvecklingen går kräftgång. Det menar två landsbygdsforskare när de diskuterar FN:s hållbarhetsmål nr elva.

Artikel från Forskning.se, 20 november 2020

Läs mer: https://www.forskning.se/2015/11/20/landsbygden-i-periferin/