Mat, Jordbruk

På denna sida kan du läsa material med etiketterna Mat och Jordbruk. Klicka här för att återgå till huvudsidan för länkskafferiet.

 


Många vinster med att variera mera i jordbruket

Mer variation på åkrarna och i odlingslandskapet gynnar för det mesta både ekosystemtjänster och biologisk mångfald – utan att äventyra skörden. Det visar en internationell studie som letts av forskare från SLU.

Artikel från Forskning.se / SLU, 5 november 2020

Läs mer: https://www.forskning.se/2020/11/05/manga-vinster-med-att-variera-mera-i-jordbruket/

Vetenskaplig studie:

Agricultural diversification supports multiple ecosystem services without compromising yields, (Giovanni Tamburini, G., Bommarco, R., Wanger, T.C., Kremen, C., van der Heijden, M.A., Liebman, M. and Hallin) Science Advances