Skog, Vatten

På denna sida kan du läsa material med etiketterna Skog och Vatten. Klicka här för att återgå till huvudsidan för länkskafferiet.

 


Svensk skog är mycket mer än timmer och virke

Våra skogar levererar en mängd ekosystemtjänster såsom virke, bär, svamp, vilt och rekreation, men hur många tjänster och hur mycket av varje tjänst som en skog levererar förändras med dess ålder. Det visar en ny studie publicerad i Environmental Research Letters.

Artikel från Forskning.se / Umeå universitet, 4 september 2020

Läs mer: https://www.forskning.se/2020/09/04/svensk-skog-ar-mycket-mer-an-timmer-och-virke/

Vetenskaplig studie:

Stand age and climate influence forest ecosystem service delivery and multifunctionality, Environmental Research Letters (2020), Micael Jonsson, et al.


Dofter avslöjar vilken skog som är viktigast att bevara

Skogsområden så opåverkade av mänsklig aktivitet att de i stort fungerar som urskog, är livsviktiga för den biologiska mångfalden. System med doftfällor för nyckelarter, skulle snabbt kunna identifiera denna speciellt skyddsvärda skog, menar forskare vid Högskolan i Gävle.

Artikel från Forskning.se / Högskolan i Gävle, 10 augusti 2020

Läs mer: https://www.forskning.se/2020/08/10/dofter-avslojar-vilken-skog-som-ar-viktigast-att-bevara/


Förlusten av skog gynnar vissa arter medan andra förlorar

När skogsytor försvinner i allt högre takt sker det långtgående effekter på den globala biologiska mångfalden. Det visar en internationell studie, baserad på uppgifter om biologisk mångfald på 6 000 platser globalt och sträcker sig över 150 år.

Artikel från Forskning.se / Göteborgs universitet, 24 juni 2020

Läs mer: https://www.forskning.se/2020/06/24/forlusten-av-skog-gynnar-vissa-arter-medan-andra-forlorar/

Vetenskaplig studie:

Landscape-scale forest loss as a catalyst of population and biodiversity change, Science


Trädkronorna skyddar livet i skogen mot global uppvärmning

Klimatet i skogen är inte likadant som klimatet utanför skogen. Så mycket står klart för alla som har dragit till skogs för att få svalka under en varm sommardag. Nu kommer de första konkreta uppgifterna om klimatuppvärmning under skogens tak, och därmed om hur uppvärmningen i skog skiljer sig från den på öppna ytor.

Artikel från Forskning.se / SLU 15 maj 2020

Läs mer: https://www.forskning.se/2020/05/15/tradkronorna-skyddar-livet-i-skogen-mot-global-uppvarmning/

Vetenskaplig studie:

Forest microclimate dynamics drive plant responses to warming, Science (Florian Zellweger, et al.)


Nyckelbiotoper – ett svenskt begrepp

Det har gjorts en sammanställning av tjugo års forskning om nyckelbiotoper i Norden och Baltikum. Vi vet mycket om deras funktion och nytta, men inte så mycket om deras skötsel och om regionala skillnader.

Artikel från Forskning.se / SLU, 22 oktober 2018

Läs mer: https://www.forskning.se/2018/10/22/nyckelbiotoper-ett-svenskt-begrepp/

Rapporten i sin helhet:

20 års forskning om nyckelbiotoper – Här är resultaten