Inlägg i skogsdebatten: Med dagens avverkning går det åt skogen

Naturskyddsföreningen arbetar för en förändring av den nuvarande skogspolitiken och för ett långsiktigt hållbart skogsbruk som tar hänsyn till alla skogens värden. Här kan du kan läsa mer om hur Naturskyddsföreningen anser att en ny skogspolitik bör utformas för att kunna möta både dagens och framtidens många miljöutmaningar.

Nedan text, skriven av Dick Larsson och skickad i original till Västerbottens Länsförbund, är en publicerad insändare i Västerbottens-Kuriren 2020-11-26, som ett inlägg i debatten kring hållbart brukande av den svenska skogen. Här även tillsammans med Skogsstyrelsens egna diagram som visar produktiv skogsmark med åldersangivelser över tid.


Enligt SLU och Skogsstyrelsen kommer vi år 2110 att ha haft 200 år av en konstant ökning av virkesförrådet, eller sen början av 1900-talet. Enligt samma källor kommer det dock endast att finnas 3 % avverkningsbar skog kvar 2110?

Har du hört att ”det växer mer än vad vi tar ut”? Det används av alla som vill ta ut mer ur skogen. Det är så här att nettotillväxten varje år är ca 90 miljoner kubikmeter och man avverkar ca 89 miljoner och det låter väl ok men det är det inte. Dom där 90 miljonerna är vad hela skogen växer, alla träd från 0 – 120 år.

I dom där 89 miljonerna som man avverkar ingår även gallring men problemet är att merparten är fullvuxna träd över 80 år. Man tillgodoräknar sig alltså hela skogens tillväxt varje år från 0 – 120 år men tar sen ut den tillväxten i skog som är 80 – 120.

Med hjälp av lite enkel matematik så bör väl andelen fullvuxna träd då minska? Tänker vi rätt?

Produktiv skogsmark uppdelat på åldersklasser
Källa; Skogsstyrelsens SKA15

Diagrammen ovan är en del av flera diagram från Skogsstyrelsens egna rapport ”2015 – Skogliga konsekvensanalyser (sid 65)”. Staplarna visar att vi år 2110 bara kommer att ha 3 % avverkningsbar skog över 80 år kvar. Motsvarande siffra för år 2060 är 8 %.

Om vi om 40 år bara kommer att ha 8 % avverkningsbar skog kvar i hela Sverige så kommer det att finnas lokala brister långt tidigare. Ska skogsbolagen spara någon skog åt nästa generation så krävs det drastiska nedskärningar redan nu och detta är naturligtvis långt ifrån enkelt. Vem ska ta initiativet?
Om vi tar till lite mer enkel matematik så kan man bara ta ut lika mycket som det växer i åldersfördelningen 80 – 120 år. Efterhand kommer dock tillgången att öka eftersom tillväxten underifrån successivt kommer att ge ett positivt tillskott.

Sen kan man ifrågasätta det kloka i att avverka skog som är 80 år gammal då den växer mycket bra i minst 30 år till. Skogsindustrin vill dock sänka gränsen ytterligare då det redan nu börjar bli lokala brister.

Jag uppmanar nu Skogsstyrelsen att ta ställning till sina egna siffror. Som ansvarig myndighet för gällande skogsvårdslagar kan man inte bara redovisa att den avverkningsbara skogen snart är slut utan förslag på åtgärder. Med dagens uttag går det åt skogen.

Dick Larsson, Lycksele


Dick Larsson har tidigare skrivit artiklar om ”bruksenheter”. I skogsvårdslagen definieras bruksenhet som den areal en skogsägare äger i en kommun och lagen sätter utifrån det begränsningar hur mycket man får avverka varje år. Sen några år tillbaka har dock Skogsstyrelsen beviljat dom stora skogsbolagen att få räkna hela län som bruksenhet. Skälen från skogsbolagen har varit ”administrativa problem att äga skog på båda sidor om kommungränserna”. Problemet som Dick har pekat på är att ett skogsbolag nu kan gå in i ett område eller kommun och ta ut mycket mer då man lagmässigt kan tillgodogöra sig all skog man äger i länet.

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.