Dagens brott: Blaiken, Västerbotten

Idag uppmärksammas det miljömässiga och ekonomiska haveriet vid Blaiken i serien ”Dagens Brott” av Naturskyddsföreningen. Notan för att städa upp beräknas landa på 280-380 miljoner och kommer troligen landa på skattebetalarna. Läs mer om ärendet och tyck till i frågan på Naturskyddsföreningens facebooksida.

Läs mer

Tillståndet för Rönnbäcksgruvan har sålts

Nickel Mountain har sålt sitt tillstånd för gruvbrytning i Rönnbäck söder om Tärnaby. Naturskyddsföreningen vet i dagsläget inte till vem. Det betyder att nu vet ingen vad som kan tänkas ske med den omdebatterade fyndigheten. Den långa kamp lokalbefolkningen har fört mot en eventuell gruvdrift är inte över.

Läs mer

Det offentliga sparar i oljeindustrin

Medan stat, kommuner och landsting visar att de vill stödja klimatomställningen lägger de fortfarande investeringar i fossila oljebolag. Det sker bl.a. genom pensionsbolaget KPA. Sveriges Radio har granskat investeringarna. Utdrag från SR gällande Västerbotten: Landstinget hade 28 oktober 1 237 miljoner kronor placerade i SEB:s obligationsfond Etisk Global Indexfond. En av de största innehaven i […]

Läs mer

Rösta fram Sveriges nationalfågel

Snart ska Sveriges nya nationalfågel att koras. Finalisterna står klara och sista omröstningen är i full gång. Rödhake, domherre, bofink, sädesärla, koltrast, talgoxe, blåmes, korp, skata eller havsörn – vem tar hem den ärofyllda titeln? Ta chansen och rösta på din favorit. Omröstningen, som arrangeras av Birdlife (Sveriges Ornitologiska Förening), hittar du här.

Läs mer

Manifestation mot kärnkraft i Bottenviken

Den finska regeringen har idag gett grönt ljus för byggandet av ett nytt kärnkraftsverk i Pyhäjoki eftersom de anser att kravet på 60% europeiskt ägande är uppfyllt. Detta trots rapporter om ryska bulvaner och tveksamma intentioner hos vissa finansiärer. Detta trots att bygget saknar stöd hos den finska befolkningen. Detta trots att den moderna historien […]

Läs mer