Klimatmarsch i Skellefteå inför valet – fredag 7 september

Foto: Elin Burlin Lindkvist Skellefteåkretsen samlar krafter för att lyfta den brännande klimatfrågan inför valet! Är du bekymrad eller kanske förtvivlad eller förbannad över att klimatet inte tycks vara en jättefråga för politikerna? Fredag den 7 september ordnar Skellefteåkretsen under temat Klimat Skellefteå en marsch med kontakt med alla politiska partier i Skellefteå. Syftet är […]

Läs mer

Intryck från mötet i Åre

  Vi har haft ett stort arrangemang för hela landet, inte av typ riksdag utan en livlig konferens på temat Landsbygdsutveckling och föreningsutveckling. 350 deltagare, bland dem Carolina Klὔft och så 8 personer från Västerbottens län/region. Från dem kommer de här ögonblicksbilderna. Ett antal seminarier/workshops hölls, t ex Den nya delande-ekonomin och Vi växer – […]

Läs mer

Missbruk av folkets skog

Sveaskog är landets största skogsägare och förvaltar närmare 15 procent av landets produktiva skogsmark. Sveaskog har ansvar för vår gemensamma livsmiljö i skogen, områden som inte bara tillhör oss, utan även kommande generationer. Ägarna, det svenska folket, har rätt att kräva en god förvaltning som undviker att skada naturvärden, rennäring, friluftsliv och naturturism. Idag finns […]

Läs mer

Debatt: Lika stor skörd i ekologiskt lantbruk

Senaste veckan har det blossat upp en het debatt om ekologisk odling. Naturskyddsföreningen har deltagit både på riksnivå och regionalt och tillbakavisat vilseledande påståenden om effekterna av ekologiskt lantbruk. På Naturskyddsföreningens rikssida finns det mer svar på tal om ekologisk odling och nedan följer en debattartikel av Simon Jonsson och Staffan Landström båda agronomer som […]

Läs mer