Hjälp Naturskyddsföreningen i Västerbotten att rekrytera förtroendevalda – bli valberedare!

Valberedningen utgör en av de absolut viktigaste funktionerna i Naturskyddsföreningen. Som valberedare hjälper du medlemmarna att utse en kompetent och välfungerande styrelse. Tillsammans med de andra i länsförbundets valberedning följer du styrelsens arbete, lyssnar till medlemmarnas önskningar och tar fram ett förslag till styrelseledamöter inför årsstämman. Du kan liksom alla ledamöter utgå från vilken ort […]

Läs mer