Biosfärsområde Vindelälven

Hela Vindelälvsdalen från fjäll till kust är på väg att bli ett nytt biosfärområde. Det innebär att skapa ekologiskt och socialt hållbar utveckling i detta stora område. Det finns tre ”grundstenar” för ett biosfärområde: Bevara landskap, ekosystem, arter och biologisk mångfald. Främja samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt hållbar. Stödja projekt, utbildning, forskning och miljöövervakning. […]

Läs mer