Michael Jonsson: Hjälp oss hjälpa naturen

Jag heter Michael Jonsson och är medlem i Bjurholmskretsen. Min kamp för naturen började på allvar för sisådär tio år sedan. Det finns många punkter man kan pricka av för att ge oss alla chansen till en bättre miljö. Mina insatser har de senaste åren kommit att handla om själva föreningslivet, skogsbruk – biologisk mångfald, […]

Läs mer

Bergstaten avslår gruvprojekt i Stekenjokk

I ett unikt beslut avslår Bergstaten bearbetningskoncession för två gamla gruvor i Vilhelmina och Strömsund eftersom myndigheten bedömer att verksamheten skulle vara oförenlig med rennäringen i området. Beslutet är knappast en hel kovändning i Bergsstatens bedömningssätt men kanske ett försök att mildra kritiken mot myndigheten för att den hittills alltid har sagt ja till föreslagna gruvprojekt. […]

Läs mer

Debatt: Sätt gränser för exploatering

Förbjud både prospektering och utvinning av uran och fossil gas, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och Carl Piper i en debattartikel i SvD 18/2. Dessa mineraler finns i Sverige framförallt i alunskiffer med förekomster i hela landet. I åtta län har 26 kommuner gemensamt krävt ett kommunalt veto mot mineral- eller gasprospektering i alunskiffer. Avslutningen […]

Läs mer

Webverktyg för att kolla vindkraftsplacering

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval har tagit fram ett kartverktyg som stöd i bedömningen av lämpligheten i placeringen av vindkraftverk. Det är tillgängligt för föreningens kretsar och kräver ett konto för att logga in. Det finns en kort beskrivning av webbverktyget på Naturkontakt och de som vill veta mer eller få ett inloggningskonto kan mejla handläggaren Emanuel […]

Läs mer

Västerbottens motioner till Riksstämman

Sista dagen för motioner till Naturskyddsföreningens Riksstämman var 31 januari och Länsförbundet Västerbotten stödjer hittills två motioner som har lämnats in. En om mineralexploatering och en om teknik för fjärrmöten. På Naturkontakt finns ett forum där medlemmarna kan diskutera motionerna fram till stämman. Sammanfattning av gruvmotionen: Olle Holmstrand och BoAnders Arvidsson i Gruvgruppen har för […]

Läs mer