Naturskyddsföreningen Västerbotten gruvpolicy: ingen prospektering eller brytning i skyddade områden!

Vackert väder i Munkviken.

Vackert väder i Munkviken.

I helgen höll Naturskyddsföreningen Västerbotten länsstämma i Munkviken, Lövånger. Efter årsmötet och val av ny styrelse ägnades resten av helgen åt att diskutera gruvproblematiken och hur föreningen ska arbeta för att skydda vår natur från de miljöskador på mark, luft och vatten som gruvbrytningen orsakar.

Under helgen beslutade Naturskyddsföreningen Västerbotten om ett antal ställningstagande i det pågående arbetet med en gruvpolicy. För att nå ett hållbart kretslopp av mineraler och metaller i samhället måste gruvindustrin, utan subventioner, bära sina egna kostnader för miljöskador och klimatproblem som uppstår nu och i framtiden. Istället för att öppna nya gruvor är det är viktigt att först minska metallanvändningen genom effektivisering, ersättningsmaterial och att återbruka redan producerade varor och därefter förbättra återvinningen av mineraler.

Gruppdiskussion kring gruvor.

Gruppdiskussion kring gruvor.

Några av Naturskyddsföreningen Västerbottens ställningstaganden för att nå ett hållbart samhälle:

  • Miljöbalken ska skärpas. Prospektering och gruvbrytning ska behandlas helt och hållet under Miljöbalken, vilket innebär att särlagstiftningen för gruvindustrin avskaffas.
  • Förbud mot prospektering och gruvdrift i skyddade områden som nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och vattenskyddsområden (dricksvatten).
  • Kommuner, urfolk och markägare ska kunna stoppa prospektering och brytning.
  • Förbud mot prospektering och utvinning av fossil gas, olja, kol och alunskiffer samt uran.
  • Deposition ska erläggas inför prospektering samt inför uppstart av gruvdrift för att säkerställa att principen om att förorenaren betalar efterföljs.

Alla ståndpunkterna i policyunderlaget finns samlade här.

Har du frågor om Naturskyddsföreningen Västerbottens arbete med gruvproblematiken eller vill engagera dig så kontakta Nils Viklund, kanslist som arbetar med gruvfrågor: 0727 43 22 55.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.