Debatt: Sätt gränser för exploatering

Förbjud både prospektering och utvinning av uran och fossil gas, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och Carl Piper i en debattartikel i SvD 18/2. Dessa mineraler finns i Sverige framförallt i alunskiffer med förekomster i hela landet. I åtta län har 26 kommuner gemensamt krävt ett kommunalt veto mot mineral- eller gasprospektering i alunskiffer. Avslutningen […]

Läs mer

Webverktyg för att kolla vindkraftsplacering

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval har tagit fram ett kartverktyg som stöd i bedömningen av lämpligheten i placeringen av vindkraftverk. Det är tillgängligt för föreningens kretsar och kräver ett konto för att logga in. Det finns en kort beskrivning av webbverktyget på Naturkontakt och de som vill veta mer eller få ett inloggningskonto kan mejla handläggaren Emanuel […]

Läs mer

Västerbottens motioner till Riksstämman

Sista dagen för motioner till Naturskyddsföreningens Riksstämman var 31 januari och Länsförbundet Västerbotten stödjer hittills två motioner som har lämnats in. En om mineralexploatering och en om teknik för fjärrmöten. På Naturkontakt finns ett forum där medlemmarna kan diskutera motionerna fram till stämman. Sammanfattning av gruvmotionen: Olle Holmstrand och BoAnders Arvidsson i Gruvgruppen har för […]

Läs mer

Kemikalierna och folkhälsan – Konferensrapport

Den 18 december 2013 höll Astma- och Allergiförbundet och Naturskyddsföreningen seminariet Kemikalierna och folkhälsan i Stockholm. För oss som inte var där finns nu en rapport som sammanfattar dagen med referat från alla föreläsningar och seminariedelar, se länkarna nedan. Ordförande Mikael Karlsson och Ylva Grudd från Kemikalienätverket talade för Naturskyddsföreningen på konferensen. Seminariet delades in […]

Läs mer

Umeå: En hållbar miljöpolitik efter 2014

Naturskyddsföreningen i Umeå jobbar under valåret med att lyfta fram miljöfrågorna i politiken: Vi vill uppmärksamma allmänhet och Naturskyddsföreningens medlemmar på vilken grön politik de olika partierna är tänker driva efter valet 2014. Vi vill hjälpa till att guida de väljare som vill rösta för en kraftfull miljöpolitik i valet 2014. Vi vill även se […]

Läs mer