Missbruk av folkets skog

Sveaskog är landets största skogsägare och förvaltar närmare 15 procent av landets produktiva skogsmark. Sveaskog har ansvar för vår gemensamma livsmiljö i skogen, områden som inte bara tillhör oss, utan även kommande generationer. Ägarna, det svenska folket, har rätt att kräva en god förvaltning som undviker att skada naturvärden, rennäring, friluftsliv och naturturism. Idag finns […]

Läs mer

Varning för stenmurklor!

De som gillar murklor plockar dem nu. Men den som äter råa stenmurklor eller sådana som inte torkats eller kokats av, insjuknar vanligen efter 5 timmar med mag–tarmbesvär. Intag av svampen kan också ge symtom från nervsystemet i form av yrsel, matthet, svettningar, dubbelseende och kramper. Giftig Stenmurklan innehåller giftet gyromitrin, som kan orsaka akut […]

Läs mer

Kampanj för att välja Nationalfågel

Föreningen Birdlife (f d Ornitologerna)vill engagera många att välja nationalfågel. Vi har en sådan redan idag. Den röstades fram i Dagens Nyheter 1962 av en begränsad skara, och det är koltrasten. Nu vill Birdlife göra en större omröstning. Den kan du delta i på deras hemsida. Där är alla välkomna att delta och där finns […]

Läs mer

Kom till inspirationskurs i Rosfors 15-16 nov!

        Välkommen till inspirerande dagar på Rosfors Herrgård! På lördagen gör vi en inspirationsdag i Hållbart ledarskap som bjuder på erfarenhetsutbyten, tips för att nå ut med aktiviter, övningar för självinsikt och utbildning i hur man strukturerar och leder en bra workshop. På söndagen gör vi en skogsträff som ger ökade kunskaper […]

Läs mer

Debatt: Helhetsperspektiv på skogen behövs!

Sverige är ett skogsland, i synnerhet norra Sverige. Här har skogsbruk bedrivits under lång tid och påverkat betydligt mer än hälften av vår landareal. Sveriges riksdag har beslutat om miljökvalitetsmål för hur tillståndet i miljön ska vara år 2020. För att Sverige ska uppnå dessa miljömål och våra internationella åtaganden som rör skog, så behöver […]

Läs mer